Hög ålder på A-körkortstagare

2015-02-18
Många tror att de som tar A-körkort är ungdomar. Inget kan vara mer fel. Statistik från Trafikverket för alla som tog A-körkort 2014 visar att medelåldern för alla A-prov är över 30 år! Kvinnor tar körkort senare än män, oavsett om det rör sig om lätt MC, mellanklass eller tung MC.

SMC har fått statistik från Trafikverket för alla som erhöll A1, A2 och A-körkort under 2014. Statistiken visar att medelåldern är hög för dem som tar A-körkort. Medelåldern är högre än åldern då man har rätt att börja köra A1 (16 år), A2 (18 år) och A (20/24). 

SMC tror att det finns flera förklaringar till den höga medelåldern. Ekonomi är sannolikt den absolut viktigaste faktorn. Ett A-körkort kostar en hel del och det kan vara en utgift man inte kan prioritera förrän senare i livet. Att medelåldern är så hög för A2 kan helt enkelt bero på att man väljer A2 istället för A på grund av kraven på provfordon. 

Körprov 2014 Män Kvinnor
Körprov A1 16,58 17,59
Körprov A2 20,84 21,98
Körprov A 34,40 37,79
Totalt 30,71 34,34


Hög ålder är en faktor som bidrar till lägre godkännandegrad visar en rapport från VTI som publicerades 2014. SMC har uppmärksammat skillnaden i godkännanden mellan kvinnor och män vilket lett till att Transportstyrelsen nu föreslår förändringar i körprovet.

Transportstyrelsens förslag. 

SMC artikel om antalet körkortstagare 2014. 

SMC artikel om skillnad mellan kön i bland annat godkännande och ålder. 


Det är inte bara ungdomar som kör med denna väst.