Svara på enkät om MC-användning i Stockholm!

2015-06-26
Kör du motorcykel i Stockholm? Pendlar du med motorcykel? Har du åsikter om hur säkerheten kan öka för motorcyklister i Stockholm? Har du synpunkter på frågor som MC i bussfiler och MC-parkering? Då vill vi att du hjälper oss genom att besvara en enkät om MC-användning i Stockholm. Vi behöver synpunkter från dig som kör motorcykel i Stockholm. Resultatet ska vi sammanställa och förmedla till Trafikverket, kommuner, Länsstyrelsen, SL, Polisen och Transportstyrelsen.

Enkäten är nu stängd. Tack alla som svarat!

Sveriges MotorCyklister, SMC, och SMC Stockholm har efterlyst en utvärdering om trafiksäkerhets- och framkomlighetsvinster vid användning av motorcykel i bussfiler i Stockholm. Ingen sådan har gjorts under de drygt 30 år det varit tillåtet att köra MC i bussfiler. Möjligheten att köra i bussfil kan vara en mycket viktig trafiksäkerhetsåtgärd av motorcyklisterna som kör MC in och ut ur city. Motorcyklar glöms tyvärr ofta bort då infrastruktur planeras och i samband med drift och underhåll. 100 miljarder ska satsas på bättre framkomlighet i Stockholmsregionen under tio år. Drygt hälften ska gå till bättre kollektivtrafik. SMC har inte fått svar på hur mycket som ska avsättas för ökad MC-säkerhet och vilka åtgärder det handlar om.

Vilka kan vara svara enkäten?
SMC och SMC Stockholm genomför denna enkät för att få brukarnas åsikter om att köra motorcykel i Stockholm och vilka åtgärder motorcyklisterna ser som viktigast för att minska olycks- och skaderisken.  Alla som bor i Stockholms län och har en motorcykel kan besvara enkäten. Du som bor i ett grannlän och pendlar till Stockholm på motorcykel får också gärna besvara enkäten. Frågorna har tagits fram av SMC i samarbete med VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Vi vet att det finns många som har åsikter i frågor som MC-parkeringar, MC i bussfiler och annat. Vi hoppas givetvis att så många som möjligt tar sig tid att besvara enkäten. 


Vi vill ha ditt svar senast 15 augusti. Resultat och rapport skrivs av SMC och ska presenteras på bland annat Tylösandsseminariet 7-9 september. Vi tackar på förhand för din medverkan!

Länk till enkäten.

Vill du se fler skyltar som tillåter MC i bussfiler?

Tycker du att det finns tillräckligt med MC-parkeringar i Stockholm?