Halvering av MC-olyckor där föraren bromsat omkull

2018-11-12
Idag går SMC och Svedea ut med ett gemensamt pressmeddelande. Singelolyckorna där antalet MC-förare bromsat omkull har halverats sedan 2015 visar ny statistik från försäkringsförmedlaren Svedea. Sveriges MotorCyklister, SMC, som informerat om fördelarna med ABS och fortbildat MC-förare i rätt bromsteknik sedan drygt tio år är glada att det äntligen förs fram statistik över de positiva effekterna av ABS-användning.

Sedan 2016 är alla motorcyklar över 126 kubik som säljs i Europa utrustade med låsningsfria bromsar, ABS. Mängder av studier har gjorts om effekterna av ABS på motorcyklar. En uppmärksammad svensk studie från 2009* visade att ABS beräknades ha en olycksreducerande effekt av 38 procent på alla olyckor med personskador på motorcykel i Sverige. Studien visade också att skadegraden i trafikolyckor med motorcyklar utrustade med ABS var betydligt lindrigare än i olyckor med motorcyklar utan ABS. Resultatet av ABS-studierna har publicerats av MC-tidningar i Sverige och Europa vilket lett till både efterfrågan och acceptans bland MC-köparna. 

 - Det har nu bevisats att det blivit säkrare att köra motorcykel om den har ABS. Att halvera antalet MC-olyckor där föraren bromsat omkull, en typisk MC-olycka, är en stor framgång. Jag ser fram emot att detta kommer medföra minskade kostnader för försäkringsindustrin och därmed kunderna, säger Jesper Christensen, generalsekreterare SMC. 

En viktig del av samarbetet mellan Svedea och SMC är utbyte av försäkringsstatistik. Svedea ger en annan bild än den officiella som enbart beskriver skadade och dödade i trafiken. Försäkringsstatistik är ett viktigt underlag i SMC:s trafiksäkerhets- och informationsarbete. 

- Vi arbetar ständigt med uppföljning av skadestatistiken. Genom den får vi en bra förståelse och kan följa upp de skador som motorcyklisterna i Sverige råkar ut för. Tyvärr har vi inte samma möjlighet att inhämta uppgifter om säkerhetsutrustning som ABS och traction control för motorcyklar som det gör på bilsidan. Det försvårar för försäkringsbolagen att djupare analysera vilken effekt säkerhetssystem som ABS har på säkerheten. Det går därför inte heller att premiera MC-ägare som väljer att satsa på motorcyklar som är utrustade med säkerhetssystem, säger Jan Karlsson, controller vid Svedea. 

Ett resultat från den svenska ABS-studien 2009 som tyvärr inte stämmer gäller svåra och dödliga MC-olyckor. Studien menade att dessa skulle reduceras med 48 procent vilket inte skett. 

- Säkerhetssystem som ABS är inte en lösning på alla MC-olyckor. Fyra av tio som dör på tvåhjulig motorcykel har inget MC- körkort. Mellan 10-20 procent av de som omkommer har krockat med ett räcke eller stolpe som står i vägkanten. I många olyckor har motorcyklisterna krockat med andra trafikanter. Motorcyklister har i de flesta dödsolyckor kört över hastighetsgränsen. ABS kan helt enkelt inte rädda alla liv, det behövs betydligt mer insatser. Några exempel är satsningar från väghållare och ökad polisnärvaro i trafiken, säger Jesper Christensen. 

Kontaktinformation
Jesper Christensen, generalsekreterare, SMC, 070-557 75 00
Stefan Karlsson, Produktansvarig MC, Svedea, 070-583 83 17

*Olycks- och skadereducerande effekter av ABS (Antilock Brake System) på motorcyklar, Matteo Rizzi, Johan Strandroth, Claes Tingvall 2009 


Stefan Karlsson, Svedea