Grusolyckor minskar hos Svedea

2019-12-03
En viktig del av vårt samarbete med Svedea är statistikinformation. Vilka olyckor är det som egentligen sker och hur kan vi minska den typen av olyckor i MC-kollektivet? Under 2019 har olyckor på grus minskat med 30 procent, något som SMC bidragit till genom att kräva skärpta krav för sopning i samband med vägarbeten. Den vanligaste singelolyckan är fortfarande vältning vid stillastående som dock har minskat med 15 procent. Under 2019 har skadetypen räddning/assistans ökat med nästan 20 procent vilket kan bero på att allt fler känner till försäkringsmomentet. 40 procent av dessa olyckor beror på motorfel. Svedea ser en svag positiv utveckling i skadefrekvens vilket i sin tur leder till en stabil nivå på försäkringspremierna trots något ökande reparationskostnader i form av reservdelar och arbete.

En viktig del av vårt samarbete med Svedea är att få ta del av statistik.  Vilka olyckor är det som egentligen sker? Hur kan vi förebygga den typen av olyckor i MC-kollektivet?

Det är mycket glädjande att olyckor där grus på asfalt varit en bidragande faktor minskat med hela 30 procent. Här är SMC övertygade om att vårt arbete gett resultat.

Många välter vid stillastående, det är faktiskt den vanligaste singelolyckan. Dessa olyckor handlar om att man försöker köra med skivbromslåset i, att man glömt sidostöd och liknande. Men, även här har olyckorna minskat med 15 procent.  

Fler har använt sig av räddning och assistans, något som främst används vid motorfel. Det kan bero på att flre känner till detta. Det kan ocks bero på att fler reser med sin MC.

Svedea ser en svag positiv utveckling i skadefrekvens vilket i sin tur leder till en stabil nivå på försäkringspremierna trots något ökande reparationskostnader i form av reservdelar och arbete.

Sammanställning från Svedea