Grusolyckor 2013

2014-04-14
MC-säsongen har kommit igång ovanligt tidigt, därför är det fortfarande mycket grus och sand kvar på vägarna efter vinterväghållningen. Just nu pågår sopning runt om i landet men var beredd på att det tar någon månad innan allt grus är borta. Ha tålamod! SMC har tittat närmare på de MC- och mopedförare som ansökt om skadestånd av Trafikverket på grund av brister i vägbanan. De flesta olyckor har skett senare på året. Trots att de flesta olyckorna berodde på brister som uppstått på grund av vägarbeten avslogs trafikanternas yrkanden som totalt uppgick till 300 000 kronor.

SMC har gått igenom samtliga ansökningar om skadestånd från MC- och mopedförare som inkom till Trafikverket under 2013. Det var totalt 50 stycken. Sju körde moped, 43 motorcykel. Av dessa har fyra fått rätt till ersättning, sju väntar på svar och resten, 39 stycken har fått avslag. 14 av MC-förarna var SMC-medlemmar.

En dryg fjärdedel, 13 av 50 hade fått personskador i samband med olyckstillfället.

Orsak till ansökan
Anledningarna till att man ansökt om skadestånd liknar statistiken från tidigare år. Grus är absolut vanligaste orsaken.

Grus 17
Hål/grop 10
Fordonsskador p g a vägarbete 8
Hål på grund av vägarbete 6
Hal beläggning 2
Oframkomligt vägarbete 2
Plyfaskivor - hala 2
Olja/dieselspill 2
Dålig väg 1
Totalt 50


Försäkringsbolag
MC- och mopedägarna var jämt fördelade på försäkringsbolagen: Bilsport & MC 12, Svedea 7, Länsförsäkringar 6, If 6, Folksam 3, Trygg-Hansa 3, Salus Ansvar 2, Dina 1, Okänt ,  utländskt fordon 1.

Yrkanden
De allra flesta begärde ersättning i form av självrisk. Några förare saknade helförsäkring och yrkade på ett högre belopp. Andra begärde endast ersättning motsvarande skada. Några av dem som skadades i samband med olyckan begärde även ersättning för detta. Totalt yrkade de 50 förarna på cirka 311 000 kronor i ersättning från Trafikverket, vilket motsvarar i genomsnitt 6 225 kronor per person. Det kan jämföras med Trafikverkets hela budget som är 52 miljarder för 2013. 

En av 50
Cristian Karlsson kraschade på grus i Karlstad 29 september 2013 i en tvär kurva. Medan han satt på akuten och väntade på undersökning ringde han Trafikverkets ledningscentral och rapporterade in lösgruset som ledde till hans olycka. Svaret blev att gruset  skulle åtgärdas snarast. Cristian skickade också ett förslag till kommunen och Trafikverket och föreslog att ett varningsmärke skulle sättas upp om farlig kurva med dålig sikt. Han gjorde också en polisanmälan som lades ned 9 oktober då gärningen inte är att se som brott. Det handlar om väghållarens ansvar och då är det ett civilrättsligt ärende. Självklart skickade Cristian in en skadeståndsansökan till Trafikverket. Nio dagar senare mailade Cristian SMC eftersom gruset låg kvar och bad om hjälp. SMC skickade ärendet  vidare till våra kontaktpersoner och frågade vart rapporterna från MC-förare egentligen tar vägen. Cristian körde ut på sin motorcykel och filmade platsen, filmen skickades till Trafikverket. 

Elva dagar efter att hristian kraschat på grus och anmält att gruset på vägen orsakade olyckan sopades det bort. Då hade sex personer på Trafikverket varit inblandade i ärendet, förutom Trafikledningscentralen som tog emot larmet. 

Hur gick det med Cristians skadeståndsansökan?
Han fick inga pengar. Entreprenören säger att man besiktar sträckan var fjortonde dag och detta hade gjorts 21 september. Då fanns inget löst grus. Man konstaterar också att  ”entreprenören hade inte fått reda på att det funnits löst grus på vägen innan din skada inträffade. Det fanns därmed ingen möjlighet att vidta åtgärder för att sopa bort gruset och därigenom förhindra din skada. ” Att det tog entreprenören elva dagar att sopa bort gruset efter larmet och efter påstötningar av sex personer inom Trafikverket nämns inte. Inga varningsskyltar sattes upp efter olyckan innan gruset sopades bort. 

Vad kan du göra?
SMC uppmanar alla motorcyklister att fortsätta att anmäla brister på vägarna; grus, spill, hål och gropar. Brister i underhållet av vägarna leder till olyckor där motorcyklister i värsta fall dödas eller skadas eller drabbas av skador på fordon och skyddsutrustning. I slutändan är det vi MC-ägare som betalar dessa skador via våra försäkringspremier.

Under MC-säsongen 2014 efterlyser vi din hjälp att dokumentera grus på belagd väg. 

Lista med samtliga skadeståndsansökningar 2013. 

 

Klicka på bilden och se Cristians egen videoblogg från platsen där han körde omkull i gruset.