Generösa gåvor till SMC:s fonder

2018-08-10
SMC riktar ett stort och varmt tack till de generösa klubbarna som lämnat donationer till SMC:s fonder. Under sommaren har Skadefonden fått 10 000 kronor från Ignite MCK Huddinge. Du som skadats i en trafikolycka kan ansöka om medel, t ex till rehabilitering, hjälpmedel, resor och liknande. Hernö Knutters Härnösand har avslutat verksamheten och skänkt 3 026 kronor som fanns i klubbkassan till Ezzos Minnesfond. Klubben värnade om utbildning och vill att donationen ska användas till detta. SMC riktar ett stort varmt tack till klubbarna för dessa gåvor.

SMC:s fonder har byggts upp av medlemmar och klubbar som donerat medel till dem. I samband med begravningar av medlemmar skänks ofta gåvor till våra fonder. 

Skadefonden är äldst. Ur den kan SMC dela ut bidrag till skadade motorcyklister. Bidrag lämnas till sånt som ingen annan ersätter, t ex hjälpmedel, resor, rehab och annat som kan hjälpa personerna i det dagliga livet. 

Rättsfonden är nu omkring tio år gammal. Genom den kan SMC driva rättsprocesser som är av intresse för alla SMC-medlemmar. 

Ezzos minnesfond skapades 2011 till minne av en instruktör som omkom i en tragisk olycka. Fondens behållning ska användas för utbildning av motorcyklister, särskilt ungdomar. 

Dessa bidrag är möjliga att dela tack vare generösa motorcyklister, klubbar och medlemmar. Vi riktar än en gång ett stort varmt tack till Ignite MCK och Hernö Knutters.