Friktion i senaste MC-Folket

2013-12-06
I senaste numret av MC-Folket finns två artiklar som berör friktion. De är bägge en direkt följd av dödsolyckorna i Vagnhärad 2010 och Gävle 2012 och de två inslagen i Uppdrag Granskning. I den ena artikeln ber Trafikverket SMC om ursäkt för den hala beläggningen i Vagnhärad. Den andra artikeln beskriver hur SMC arbetar med frågan i riksdagen och debatt mellan riksdagsmannen Leif Pettersson och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Bägge artiklarna visar att SMC:s arbete ger resultat - även om det tar tid.

I Magnus Klys intervju med Claes Tingvall hittar du den första ursäkt som lämnats av Trafikverket för olyckan i Vagnhärad. Han säger också att det kan finnas fler liknande olyckor. Tingvall inbjuder SMC till diskussion om dessa, om nya mätmetoder och hur liknande olyckor kan undvikas. Jesper Christensen tackar för ursäkten och inbjudan till samarbete och ser positivt på att friktionsproblemet tas på allvar.

I den andra artikeln berättar Birger Tommos om frukostmötet i riksdagens MC-sällskap där SMC var värdar. Med på mötet var också företrädare från Trafikverket och friktionsexperter från VTI och Vectura. Mötet behandlade självklart friktion men också räckesproblematiken. I både olyckan i Vagnhärad och Gävle omkom MC-förarna då de krockade med räcken, efter att ha fått sladd på sina motorcyklar.

Dagen efter frukostmötet hölls en debatt i riksdagen och där märktes tydligt att SMC:s argument i vår presentation användes av Leif Pettersson (s) i debatten med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. MInistern betonade vikten av samarbete med SMC för att komma vidare i arbetet för säkra vägar för motorcyklister.

Har SMC:s enträgna och outtröttliga arbete egentligen någon betydelse? Läs artiklarna och fundera. För oss är det solklart att SMC behövs och att vårt arbete ger resultat, även om det tar tid.

Läs intervjun med Claes Tingvall, Magnus Klys.
Läs artikeln om frukostmötet i riksdagen och interpellationsdebatten, Birger Tommos.
Länk tidigare artikel. från frukostmötet.
Länk artikel om riksdagsdebatten.


Behovet av denna skylt vid halka sommartid diskuterades på frukostmötet.


Jesper och Maria höll ett anförande om motorcyklisternas behov av friktion.


Riksdagshuset - en plats där friktion diskuterades flitigt i november 2013.


E4 norr om Gävle där fyra MC-olyckor skedde under kort tid sommaren 2012.