Fortsatt vajerräckesförbud i Norge

2013-09-27
Redan 2006 infördes förbud mot vajerräcken i Norge av dåvarande infrastrukturminister Liv Signe Navarsete. Förbudet infördes av hänsyn till motorcyklisternas säkerhet. Nu har krafter inom Statens vegvesen under flera år försökt upphäva förbudet vilket lett till en bred remissomgång. Resultatet blev att vajerräckesförbudet kvarstår! SMC gratulerar våra norska vänner i NMCU till ett utomordentligt bra arbete i frågan!

När Statens Vegvesen åter tog upp frågan och ville upphäva förbudet mot vajerräcken samlade NMCU kraft och bra underlag, bland annat från Sverige. NMCUs huvudargument i frågan har varit att vajerräcken är farligare för motorcyklister än andra räckestyper, att det finns alternativ till vajerräcken samt att de inte kommer att ge några som helst vinster - varken ekonomiska, praktiska eller trafiksäkerhetsmässiga.

Samferdseldepartementet har nu värderat remissvaren och meddelar i ett pressmeddelande att vajerräckesförbudet kvarstår. Departementets beslut grundar sig på motorcyklisternas otrygghet med räckestypen, de höga underhållskostnaderna och att det finns alternativa likvärdiga räckestyper, även på smala vägar. Man tillägger att det fanns en politisk enighet som grund för beslutet 2006 som infördes i Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2014-2023, där flera olika partigrupper i Transportkommittén var emot användning av vajerräcken.

Pressmeddelande från Samferdseldepartementet.
NMCU:s hemsida.

 


Dessa räcken får inte sättas upp i Norge.