Fortsätt undanta MC från skrotningsdirektivet

2020-11-19
För drygt 20 år sedan beslutade man om skrotningsdirektivet i EU. SMC och andra europeiska MC-organisationer lyckades övertyga beslutsfattarna om att motorcyklar skulle undantas från direktivet som omfattar bilar. Syftet med direktivet är att förhindra att miljöfarligt avfall från skrotade fordon. Nu pågår en översyn av direktivet där en av frågorna är om motorcyklar ska omfattas. FEMA har gett motorcyklisternas syn på direktivet till EU- kommissionen och föreslår ett fortsatt undantag för MC eftersom de återvinns på annat sätt till nästan 100 procent.

FEMA säger i sitt svar till EU-kommissionen att motorcyklar ska fortsätta att undantas från skrotningsdirektivet (end of life). Orsaken är att motorcyklar återvinns i stort sett till 100 procent genom försäljning av begagnade delar, swpameets och liknande. Och, man ser aldrig skrotade motorcyklar i naturen eller längs vägarna. Motorcyklar tas helt enkelt om hand av ägaren under dess livstid.  FEMA öppnar dock för att det kan behövas ett regelverk för samtliga elfordon, även motorcyklar. 

EU-kommissionen kommer att göra en Public consultation under andra kvartalet 2021 och man hoppas kunna fatta beslut om det reviderade direktivet senare delen av 2022.

Läs hela svaret fråm FEMA i denna artikel.

I SMC:s första hållbarhetsredovisning fanns en intervju med Calle Wahlberg, Fleninge MC-skrot. Han berättade att i stort sett allt på en skrotad motorcykel återvinns. Övrigt, plastdelar, oljor, aluminium och däck lämnas till deponi eller återvinning. Läs intervjun nedan. 

Klicka på bilden för större bild.