Fortsatt slopat parkeringsavgift i Stockholm efter ett givande möte

2020-08-20
SMC Stockholm och Sveriges MotorCyklister har tillsammans med Mikael Klingberg från kopenscooter.nu i tisdags bjudit in miljöpartiet med Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén i spetsen på ett väldigt speciellt möte. El-scootrarna och deras möjligheterna för att underlätta pendlingen i Storstockholm stod i fokus den här gången. Frågan om hur parkeringsavgiften ska hanteras fortsättningsvis har också diskuterats med resultatet att MC och moped slipper att betala parkeringsavgift fram till årsskiftet!

Efter mötet i tisdags beslutades att parkeringsavgiften för MC och moped ska slopas fram till årsskiftet pga. den rådande pandemin enligt artikeln från Stockholm Direkt. Ett mycket glädjande beslut för alla motorcyklister och mopedister i Stockholms län som trots omständigheterna behöver kunna pendla. Under mötet efterfrågade SMC även en viktig siffra, nämligen inkomstbortfallet. Enligt artikeln är inkomstbortfallet för parkeringsavgifterna för MC och moped runt 750 000 kronor hittills i år jämfört med 2019. Ett förhållandevis litet belopp jämfört med över 700 miljoner kronor totalt varje år i intäkter från parkeringsavgifter. 

Frågan återstår frågan hur Trafiknämnden i Stockholm och SMC kan samarbeta framöver för att inkludera samtliga fordonsklasser som var med under mötet. En fråga som vi ser fram emot att få ett gemensamt svar till. SMC har tidigare i år gjort ett längre reportage om el-motorcyklar deras möjligheter samt för- och nackdelar. Vad gäller el-mopeder ser marknaden och behovet lite annorlunda ut. Många stockholmare har redan valt en el-moped, framförallt nu under de rådande förhållanden för att kunna pendla till jobbet, åka till familjen eller för att besöka sina vänner utomhus.

Enligt Mikael Klingberg är nästan hälften av alla nyregistrerade mopeder i Stockholmsområdet en el-moped. Sett på hela landet så är var femte moped eldriven. Det är först och främst generationen 30plus som väljer dessa fordon som ett alternativ till kollektivtrafiken eller cykeln. Under mötet berättade Mikael om en rad nöjda kunder som kan göra aktiviteter nu som de inte kunnat göra tidigare och om kunder som sparar mycket restid.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén väntade inte en sekund med att ställa frågor och undersöka mopederna innan det var dags att ta en provtur. Mopederna finns i tre olika klasser: motsvarande klass II, motsvarande klass I och motsvarande lätt MC och provkörningen började med klass II. Fördelen med klass II mopeden är att de får parkera gratis bland cyklarna oavsett vad trafiknämnden fattar för beslut i parkeringsfrågan. Skillnaden mellan dessa två klasser är obefintligt förutom att klass I har en registreringsskylt och klass II har inget.  

Utöver de nämnda fördelarna kvarstår förstås tvåhjuliga motorfordons fördelar om att de inte behöver mycket yta, är mer hållbara jämfört med andra motorfordon och minskar trängseln i storstadstrafiken. Daniel Helldén och hans partikollegor Tomas Karlsson och Lovisa Dahlström tog möjligheten att lära känna nya alternativ i trafiken och med öppenhet kunna se trafiken även utifrån vårt perspektiv.

Daniel Helldén och hans kollegor gavs möjligheten att provköra ett antal el-fordon i tisdags. På bilden syns klass II moped, klass I moped och lätt mc. Men vilken är vilken?

Oavsett om el-moped eller tung MC. Tvåhjuliga motorfordon behöver inte mycket yta och  minskar därigenom trängseln. SMC ser fram emot ett fortsatt konstruktivt samarbete med