Fortsatt framåt genom sommaren

2020-07-14
Den pågående krisen och restriktionerna för att dämpa smittspridningen har inte tagit stopp för Sverige heller. Även om vårt land har ansetts som det mest liberala vad gäller hanteringen av den pågående krisen så har även vi motorcyklister i Sverige påverkats av den krisen. För andra länder har det dock betytt en nedstängning av samhället. Nu när världen börjar öppna upp sig igen är dock dags att fortsätta och blicka och jobba framåt. En kort överblick

Även Sverige, som jämförelsevis har haft en liberal hantering av den pågående krisen har drabbats hårt av restriktionerna. Sveriges MotorCyklister har följt utveckligen från början och varit tvungen att fatta en del tuffa beslut. SMC kurserna har ställts in, Mälaren Runt och andra evenemanger har ställts in och årsmötet kommer i år hållas digitalt. Nu när smittspridningen på sistone har varit mer stabilt har SMC öppnat för sina kurser för att kunna fortsätta med denna del av trafiksäkerhetsarbetet. Ett steg som många medlemmar har väntat på. 

Andra länder har dock funnit sig själva i ett nedstängt samhälle. MC organisationer framförallt FIM genom We, the riders har kört kampanjer för att lämna motorcykeln i garaget och inte genomföra icke-nödvändiga resor för att dämpa smittspridningen eller överbelasta sjukvården. Som bekant har situationen i länderna som exempelvis Spanien eller Italien varit mycket ansträngt.

I Sverige har man dock ansett motorcykeln som ett bra alternativ för att inte behöva använda sig av kollektivtrafiken för att inte riskerar att smitta eller att smittas. Därför har trafiknämnden i Stockholm efter förslag från Sveriges MotorCykliser och SMC Stockholm slopat parkeringsavgiften för MC och moped fram till sista augusti. Ett mycket viktigt steg. 

Krisen är dock långt ifrån över. We, the riders har genom vår generalsekreterare Jesper Christensen lanserat en ny kampanj för att påminna motorcyklister världen över om vad som ska tänkas på när man ska starta motorcykeln igen, och vad som är viktigt att påpeka för MC-kollektivet. Just i denna kris har motorcykeln ännu mer erkänts av många regeringar och beslutsfattare som en lovande lösning för allmänhetens rörlighet. Det är ett fordon som är både ekonomiskt och hållbart och det kan ge en lättnad för en överfylld kollektivtrafik för att dämpa smittspridningen. Som motorcyklist är det dock viktigt att komma ihåg att hålla både din motorcykel och din utrustning i gott skick. Håll avståndet och respektera din omgivning runtomkring dig. 

I samband med denna kampanj har FIM och We, the riders uppmärksammat beslutsfattare internationellt som har fattat viktiga positiva beslut för motorcyklisterna. En av dem är Stockholms trafikborgaråd Daniel Helldén (mp) som tillsammans med trafiknämnden har fattat beslutet om en slopad parkeringsavgift för MC. Kolla här för lyssna på hans budskap till oss motorcyklister och andra beslutsfattare om varför MC har spelat roll i Stockholms stads krishantering.  

Kolla även här på Jesper Christensens hela budskap till oss motorcyklister. Ride safe!