Förslag om hastighetskameror som tar bild bakifrån

2017-09-14
Hastighetskameror som fotograferar bakifrån – det är ett förslag för att komma till rätta med fortkörande motorcyklister. Liknande kameror finns i andra länder. Nu har en utredare gett Trafikverket förslag om att starta ett pilotprojekt med hastighetskameror som kan fotografera motorcyklars registreringsskylt bakifrån. Syftet är att Polisen ska kunna söka upp ägaren av ett fordon där föraren inte kunnat identifieras, precis som de idag kan göra med andra fordon.

Trafikverket har bett en konsult att göra en förstudie om hur man kan få motorcyklister att bli bättre på att hålla hastighetsbegränsningarna. Målet är att reducera antalet döda och skadade motorcyklister. Igår, på Tylösandsseminariet, presenterades förstudien för en samlad trafiksäkerhetsexpertis. Det som föreslås i rapporten är bland annat att göra ett pilotprojekt med att anpassa trafiksäkerhetskameror så att de kan fotografera fordon även bakifrån.  På så sätt kan fordonet identifieras och kommunikation med dess ägare och eventuell lagföring möjliggöras.

Vidare rekommenderar utredningen Trafikverket att verka för fler poliser ute på vägarna, att stötta SMC:s kurser och andras utbildningsanordnare med studiens insamlade kunskaper, att tillsammans med exempelvis Polisen och SMC utforma kommunikationsinsatser för motorcyklisterna.

Från MC-branschens håll välkomnas förslaget. Från SMC:s håll ser vi med öppna ögon på pilotprojektet.

-  Det här med hastighet är en viktig fråga, men vi i SMC anser att det finns åtgärder som skulle ha ännu bättre effekt totalt på trafiksäkerheten och olycksstatistiken. Det som föreslås kring kommunikationsinsatser och fortbildning är mycket intressant, säger Jesper Christensen, generalsekreterare i SMC.

-  Med tanke på många förslag som kommit genom tiderna är det här förslaget som ett ljummet vårregn… det vill säga, det saknar egentligen betydelse för oss som älskar att köra motorcykel. Hastighetsbegränsningarna gäller alla, självklart även oss motorcyklister. Det är ingen nyhet, och vi konstaterar det själva i vår MC-vision, säger Stefan Dangardt, ordförande i SMC.

I förstudien beskrivs att hastighetsefterlevnaden bland motorcyklister har brister och att motorcyklisterna själva önskar en högre närvaro av polisen längs vägarna. Men ökad manuell övervakning är i dagsläget inget realistiskt alternativ. Den manuella hastighetsövervakningen  är inte vad polisen prioriterar. En förändring av lagstiftningen, så vi får ägaransvar eller upplysningsplikt för ägare av motorcyklar, är inte ett realistiskt alternativ. Detta belyste utredaren noga då han presenterade studien på Tylösandsseminariet. Ändringar av grundläggande juridik anses stå i strid med svensk rättstradition, vilket tidigare utretts och avfärdats. Utredarens förslag att utveckla den automatiska kameraövervakningen (ATK) så att man även fotograferar fordon bakifrån handlar om ett pilotprojekt som därefter ska utvärderas. Det finns redan idag inom Polisen, rutiner för att kontakta, upplysa och eventuell vidta rättsliga åtgärder gentemot ägaren av ett fordon där föraren inte kunnat identifieras.

-  Rapporten visar också att de motorcyklister som konsulten lyssnat på har flera idéer om vad som kan öka trafiksäkerheten. Det är min förhoppning att Trafikverket också tar till sig de uppfattningarna, om t.ex. betydelsen av relevant fortbildning, och självklart vajerfrågan, underhåll och utformning av gator och vägar och olika kampanjer på trafiksäkerhetstema, säger Stefan Dangardt.

I ett tidigt skede av utredningen kontaktade konsulten SMC, som via sociala medier efterlyste motorcyklister som intervjupersoner till utredningens fokusgrupper samt bidrog med fakta och statistik runt motorcyklar.

Förstudien och de förslag som presenteras kommer att diskuteras på Polisen och Trafikverkets gemensamma ATK-råd i november 2017.

Läs hela: Förstudierapport om MC och hastigheter