Annonser

 

Försäkringsbranschen uppmärksammar dieselspillsfrågan

2017-12-14
En studie som visar att dieselspill på asfalt försämrar friktion så att den motsvarar vinterväglag har uppmärksammats i MC-Folket. Nu har frågan även lyfts i Yrkestrafikgruppen inom Trafikförsäkringsföreningen, TFF. YTG arbetar bland annat med skadeförebyggande frågor inom området tung trafik.

Varje år sker ett antal olyckor med motorcykel och moped på grund av spill från tung trafik. Vanligast är dieselspill men det kan också handla om oljeläckage. Därför beställde SMC en friktionstest av WSP Group. Mätningarna i testet visar att friktionen försämrades dramatiskt.

YTG har tagit del av studien och ser mycket allvarligt på problemet med dieselspill, som berör alla trafikanter. Man kommer att diskutera frågan i kontakter med tillverkare av lastbilar och tunga fordon. Generellt är det dock svårt att ställa montering av överfyllnadsskydd som försäkringskrav. Ytterst är det en fråga för väghållaren, som ansvarar för städning med mera.

Vad de flesta inte vet är att diesel på torr vägbana innebär lika låg friktion som en väg med packad snö. För SMC är det viktigt att informera om problemet för alla som kan bidra till att minska spillet och därmed bidra till ökad säkerhet för alla som kör MC och moped.

Läs mer på denna sida om problematiken med diesel- och oljespill på väg samt rapporten "WSP Groups studie Slipperiness on contaminated road surfaces-diesel spillage and loose gravel on bare asphalt" som redovisar resultatet av det friktionstest som WSP Group."

Läs mer om problematiken med grus- och dieselspill på väg.