Förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning

2020-06-08
Från och med torsdag den 4 juni får kontrollbesiktningstiden skjutas fram sju månader på grund av coronapandemin. Det gäller alla fordon som skulle besiktigas från den 1 februari -31 augusti, även motorcyklar. Det är resultatet av en ny tillfällig EU-förordning. I förordningen ingår även sju månaders förlängd behörighetstid för körkort och yrkesförarkompetensbevis som går ut under samma period. Du som har en tid för kontrollbesiktning kan därmed välja om du besiktar nu eller väntar till senare i höst.

Vägtrafikregistret är inte uppdaterat
Eftersom förordningen införs med mycket kort framförhållning visas besiktningsinformationen i nuläget i system och e-tjänster enligt de gamla reglerna. Transportstyrelsen har påbörjat ett arbete med att se över hur uppgifterna ska anpassas till de tillfälliga lättnaderna.

Lättnad för transportsektorn
Spridningen av coronaviruset har bland annat inneburit svårigheter för enskilda och företag att förnya certifikat eller genomföra kontroller och utbildningar inom transportsektorn. EU har därför beslutat om den så kallade omnibusförordningen, i syfte att hantera situationen och göra det på ett likartat sätt i hela EU.

I förordningen ingår bland annat att körkort och yrkesförarkompetensbevis som går ut under perioden 1 februari 2020 till 31 augusti 2020 förlängs med sju månader från det datum då behörigheten annars skulle gått ut. Dessutom får kontrollbesiktning av fordon som skulle genomföras senast 1 februari – 31 augusti genomföras senare, dock senast sju månader efter det ursprungliga datumet.

Enligt EU:s omnibusförordning finns möjlighet för medlemsstaterna att besluta att inte tillämpa vissa av artiklarna i förordningen. För att värna trafiksäkerheten och ordning och reda på vägarna beslutar därför regeringen att undanta Sverige från artikeln om förlängd tidsfrist för att besiktiga färdskrivare och utfärda förarkort.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida. 

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet.