Finland uppmanar fler att köra MC och moped

2018-09-19
Den finska regeringen vill att fler ska köra motorcykel och moped. Det låter som ett skämt men det är sant! Orsaken till att fler ska välja nya motoriserade tvåhjulingar är att det ses som ett bidrag för att nå miljömålen 2030. MC och mopeder är en viktig miiljövänlig del i transportkedjan säger den finska regeringen som just nu skriver en MC- och mopedstrategi med de finska MC-organisationerna. SMC applåderar Finland och hoppas att Sverige börjar tänka i samma banor!

Det är också en viktig del i vår systerorganisation SMOTOs strategi som publicerades för några veckor sedan. Den har skrivit för att vara en garanti att motorcyklar och mopeder behandlas lika som andra trafikslag då det gäller säkerhet, skatter, lagstiftning, vägutformning och att se MC/moped som ett självklart inslag i transportsystemet. 

För många kom det som en överraskning att ett av regeringens mål är att förbättra villkoren för alla som kör MC och moped i Finland. Regeringen är medveten om att detta kommer att väcka känslor. Men, när alla fått tänka vidare på saken är det självklart att man ska stimulera MC-och mopedkörning. Dessa fordon är en del av ett samhälle med hållbara transporter som minskar trängsel och avgasemissioner. Motoriserade tvåhjulingar behöver mindre yta jämfört med bilar, t ex då det gäller parkering. Därför är MC och moped lämpliga för både pendling och tjänsteresor. 

Motorcyklar är en del av ett hållbart transportsystem
Problemet idag är att en finsk motorcykel är i genomsnitt 19,1 år gammal. De kör bara 2 procent av alla kilometer i Finland men står för 15 procent av kolmonoxidutsläpp och 16 procent av kolväteutsläpp. Men, fordonen förändras snabbt och kraven på sänkta avgasemissioner kommer att vara mycket mer strikta även för MC/moped 2030. 

I den strategi som just nu arbetas fram mellan regeringen och SMOTO ses MC och moped som två mycket viktiga transportmedel i framtiden. Lagstiftaren kommer att se över regelverk för att ge förarna fördelar jämfört med idag. Det kan t ex vara gratis parkering och rätt att köra i bussfiler.  Skatter ska ses över för att göra det billigare att köpa och äga en ny MC. Allt detta ska sammantaget stimulera och öka användningen av renare MC och mopeder. 

MC med i regeringsförklaringen i Norge
Även i Norge ses motorcyklar som en själklar del i ett hållbart transportsystem. Där skrevs följande in i regeringsförklaringen januari 2018: " Legge bedre till rette for motorsykkel som et miljøvennlig transportalternativ".  NMCU berättar mer på hemsidan, 

Skillnad mot Sverige
De svenska MC-strategierna har tyvärr aldrig innehållit något som handlar om att stimulera och öka användningen av motorcyklar och mopeder. De har aldrig innehållit något som liknar krav på lagstiftaren för att förbättra villkor för MC- och mopedägare.

Idag, 19 september, presenterade Trafikverket vilka städer som får 825 miljoner i bidrag till stadsmiljöavtal. Ingenstans handlar bidragen om att stimulera användning av MC och moped. 

Läs mer på FEMA:s hemsida.

Läs mer om SMOTO.