Annonser

 

Färre motorcyklister fångades i ATK 2017

2018-01-22
Både antalet och andelen motorcyklister som fångades av ATK-kameror minskade under 2017. Det är en positiv utveckling. Med tanke på fjolårets diskussioner om att fota motorcyklar bakifrån uppmanar SMC alla medlemmar att hålla hastigheten, även förbi ATK-kameror. Då slipper vi argumentera emot förslag om främre registreringsskylt, ägaransvar för motorcyklister och satsningar på kameror som fotar trafikanter både bakifrån och framifrån.

SMC har för nionde året i rad fått statistik från Polismyndigheten angående fordon som fångas av ATK. Antalet registreringar hade glädjande nog sjunkit bland motorcyklister medan de ökat bland bilisterna. Det var 803 färre MC-förare som överskred hastigheten under 2017 då de passerade ATK-kameror jämfört med 2016. Totalt fångades 20 652 motorcyklar och 264 262 bilar i ATK under fjolåret. 

 
Källa: Polismyndigheten, ATK-enheten Kiruna. Klicka på bilden för större format.

Polismyndigheten säger att man kontaktat 108 221 fordonsägare och utfärdat böter till 34 procent av de trafikanter som fångats i kamerorna. Det är alltså en tredjedel av de som registreras.  Om man bortser från motorcyklisterna som utgör 7,2 procent av totala antalet registreringar så utgörs det största bortfallet av dem som inte kan bötfällas av bilister. Möjligheten att fota motorcyklar bakifrån diskuterades under 2017. Det finns bara en lösning för att slippa den typen av diskussioner. Inför MC-säsongen 2018 uppmanar SMC därför motorcyklisterna att hålla hastigheten, även förbi ATK-kamerorna. 

Förstudierapport MC och hastigheter, Anders Wiman, september 2017