Ett steg närmare en ökad trafiksäkerhet – i Norge

2020-07-03
Norge har de senaste åren blivit grannlandet som svenskar knuttar inte bara tycker om att resa till, utan där vi också ser förbättring efter förbättring vad gäller trafiksäkerheten. Ett av SMC:s största mål vad gäller trafiksäkerheten, att få köra i bussfiler, är lag i Norge. Nu har regionen Vestfold og Telemark satsat ytterligare ett miljonbelopp för att öka trafiksäkerheten för motorcyklister.

Regionen är ny och ett resultat av att fylken Telemark och Vestfold har slutits samman den 1 januari i år. Flera tragiska MC olyckor framförallt i Telemark har lett till att skattepengarna omprioriterades och satsades på bland annat underglidningsskydd och förlåtande sidoområden. Arbetet började rulla när man beviljade 50 000 norska kronor till körkurser för motorcyklister. Därefter har sammanlagt 5 miljoner norska kronor omprioriterats till en ökad trafiksäkerhet för motorcyklister på det 3100 km långa vägnätet i regionen.

De lokala politikerna understryker att motorcyklisterna är välkomna att köra på de mest populära vägarna och man efterlyser gärna inspel från MC-organisationernas sida för en ökad trafiksäkerhet för motorcyklister på strategiskt viktiga vägar. Från politikens sida är man också glad för det samarbetet man har haft hittills med MC organisationerna. NMCU, MC-organisationen i Norge, är öppen för dialog även med andra regioner i Norge så att de kan följa den nya regionens goda exempel.

Läs hela artikeln på norska här.