Entreprenör sopar inte ens efter olycka

2019-09-05
Måndag 26 augusti kom Christer Ring körande på sin MC på fina MC-vägar i södra Dalarna. I korsningen från väg 751 mot 790 kom han körande i 50 km/h, bromsade ner till 25-30 och svängde höger. Då gick han omkull direkt och fick motorcykeln över fot och ben. Det visar sej att hela korsningen och vägen in till 790 är full med lösgrus. Skyltar saknas. Trots att PEAB körde förbi olyckan och hjälpte Christer är det fortfarande grus i korsningen och skyltar saknas. SMC frågar sig vad som egentligen krävs för att entreprenörerna ska underhålla vägarna då inte ens olyckor är grund för sopning av vägen.

Christer Ring körde MC 26 augusti isödra Dalarna. I korsningen från väg 751 mot 790 kom han i 50 km/h, bromsade ner till 25-30 och svängde höger. Där gick han omkull direkt och fick motorcykeln över fot och ben. Det visar sej att hela korsningen och vägen in till 790 var full med lösgrus. Cirka 20 meter in på väg 790 satt en varningsskylt som varnar för stenskott men det fanns ingen som helst varning om lösgrus på väg 751. 


När han ligger bredvid sin MC på vägen passerar en PEAB-bil och några personer som bor i närheten ryckte också ut. De hjälpte honom att komma upp och ställa upp hojen. Mannen från PEAB lade också ett stödförband så att Christer kunde köra hem med sin MC.

Det fanns ingen varningsskylt för grus i korsningen ifrån den riktningen Christer kom. Detta påtalade han för mannen från PEAB liksom det faktum att det var gruset i korsningen som gjorde att han körde omkull. Det är PEAB som är ansvariga för drift och underhåll på samtliga vägar som leder till korsningen där olyckan skedde.  Christer blev sjukskriven en vecka och är fortfarande mörbultad och har ont. Motorcykeln är körbar men har ett antal skavanker som måste åtgärdas.  

Christer återvände till korsningen dagen efter olyckan. Då fanns gruset kvar. Han åkte förbi fyra dagar efter olyckan, gruset låg kvar. Han återvände 3 september då en dryg vecka gått. Gruset låg kvar och det fanns fortfarande inga varningsskyltar. Oavsett vilket kontrakt PEAB har med Trafikverket är reglerna tydliga: grus på belagd väg från vägarbeten ska inte ligga kvar 192 timmar. Tvärtom ska det vara borta inom 24 timmar. Dessutom ska alla vägar besiktas av entreprenören minst en gång per vecka. 

-  Snacka om nonchalans! Hur kan man ens få bete sej så här när man håller på med vägar och trafiksäkerhet? Ännu mer märkligt är att PEAB stannade vid min olycka, vet orsaken till den och ändå inte gör något. PEAB kanske har rapporterat vidare men uppenbart struntar man i sitt kontrakt med Trafikverket, regler om skyltning och sopning, säger en förbannad Christer.

-  Myndigheterna talar vackra ord om Nollvisionen men underentreprenörerna struntar i den. Dessutom verkar man ha en usel uppföljning och kontroll av sina arbeten, fortsätter Christer.  

SMC har uppmanat Christer att ansöka om skadestånd från Trafikverket. Det kommer han att göra för självrisk och inkomstförlust. SMC uppmanar också Christer och alla andra att anmäla olyckor till den nationella databas VTI har för olyckor och tillbud i samband med pågående och avslutade vägarbeten. Den behövs för att uppmärksamma det stora antalet motorcyklister som faktiskt skadas i samband med brister i vägunderhåll.  SMC återkommer när vi vet hur det går för Christer. Och du som passerar korsningen får gärna höra av dig och berätta om gruset ligger kvar eller sopats bort! 

SMC kommer självklart att informera både Trafikverket och PEAB om olyckan!

SMC:s sida om skadeståndsansökan vid olyckor på väg.

VTI:s nationella databas för olyckor och tillbud i samband med pågående och avslutade vägarbeten. 

Bilder från olycksplatsen.

 


Det finns en skylt på anslutande väg men inte från det håll Christer körde. Enligt reglerna borde gruset vara bortsopat sedan länge och skylten nerplockad i samband med detta. 

 
Det finns en hel del grus i korsningen. Grus på belagd väg försämrar friktionen så att den motsvarar vinterväglag.