Elvägar och motorcyklar

2020-06-11
Just nu testas olika typer av elvägar på fyra olika platser i Sverige . Trafikverket genomför demos med olika tekniska lösningar för för tung trafik men säger även att elvägarna har potential för personbilar. I slutet av 2020 ska Trafiikverket bestämma vilken teknik den första längre vägen ska ha. SMC får många frågor om vad elvägarna innebär för motorcyklar och vi följer utvecklingen på området noga. SMC förordar den variant där friktionen inte försämras och där det inte finns krav på sidoräcken på vägarna. Självklart har SMC begärt att MC och moped måste inkluderas i arbetet samt att vi gärna deltar i tester av elvägar. Läs mer på vår sida om elvägar och motorcyklar.