Eldrift i skogen med många nya upplevelser

2020-09-15
Bered dig på en överraskning. Naturen har inte bara ögon utan också öron. Med tysta framfarter i skog och mark öppnar sig nya upplevelser som inte varit möjliga med ljudlig annonsering av ankomsten.Det är vad det näst sista avsnittet i artikelserien om elmotorcyklar handlar om.