EUs färdplan för att lätta på coronarestriktioner

2020-04-24
Hur länge kommer det att dröja innan livet återgår till det "normala"? Den frågan ställer många varje dag och ingen har ett svar. EU-kommissionen har nyligen presenterat en färdplan för att se framåt och lätta på coronarestriktionerna. Man framhåller att EU-länderna så långt som möjligt samordnar sina åtgärder. När SMC läser färdplanen konstateras att detta kommer att påverka vår verksamhet under lång tid framåt.

Kommissionen lyfter fram tre typer av kriterier som bör beaktas när man bedömer om det är dags att lätta på restriktionerna; hur många behöver sjukvård, räcker sjukvården räcker till samt kan man övervaka, testa och isolera smittade personer.

 Då länderna gradvis börjar lätta på undantagstillstånd och restriktioner måste det ske på en vetenskaplig grund och inte riskera folkhälsan. Kommissionen uppmanar länderna att samordna sina insatser och att visa varandra respekt och solidaritet.

 Kommissionen pekar ut en mängd åtgärder som behövs för att lätta på restriktionerna, t ex fler tester, ett gemensamt rapporteringssystem, vacciner, läkemedel och regelverk för appar.

Hur ska det gå till?
EU-kommissionen anser att restriktioner bör hävas gradvis och dras tillbaka steg för steg och med tillräckligt långa mellanrum (t.ex. en månad), för att kunna mäta effekten under en längre tid. Man föreslår att allmänna undantagstillstånd övergår i riktade åtgärder, t ex att skydda personer i riskgrupper och placera smittade i karantän.

 
Öppna gränserna?
Kommissionen föreslår också att restriktioner hävs lokalt först innan det täcker ett större område eller ett helt land. Ländernas gränser bör öppnas gradvis så att man kan ta sig till jobbet och säkra varutransporter. När man häver reserestriktoner mellan länder ska det ske på ett samordnat sätt där länderna underlättar för varandra.

 I en senare fas kan de yttre gränserna öppnas igen för personer från länder utanför EU, om smittläget utanför EU tillåter det. Restriktioner av icke nödvändiga resor till EU måste ses över kontinuerligt.

 Fortsatt distansering
Alla bör inte återvända till jobbet samtidigt, och man bör fortsätta att hålla avstånd till varandra. Distansarbete bör uppmuntras säger kommissionen. Folksamlingar bör tillåtas gradvis.

 

SMCs konklusion
Det kommissionen föreslår är att EUs medlemsländer börjar återgå till det normala genom att använda de råd vi tillämpar i Sverige. UD har avrått från icke-nödvändiga resor till alla länder till och med den 15 juni 2020. Gränserna till våra grannländer Finland, Norge och Danmark är stängda. Innan gränserna kommer att öppnas måste transporter inom varje land tillåtas och fungera, utan att smittspridningen ökar. När detta är verklighet kommer gränser att öppnas i nästa steg. Detta kommer att ta tid. Vilka konsekvenser det får för SMCs verksamhet får vi återkomma om.

Länk till EUs färdplan