Donation från E lite bättre MC

2020-04-28
I samband med att E lite bättre MC har avvecklat sin verksamhet har de donerat 8.243 till SMCs Skadefond.

SMC vill rikta ett stort tack till E lite bättre MC och deras medlemmar