Diskussionen om MC-förbud på grund av buller leder till stora demonstrationer i Tyskland

2020-07-05
Sveriges MotorCyklister har tidigare rapporterat om nya körförbud bland annat i Österrikes delstat Tirol och om vilka regler som gäller. Det som är nytt i Österrike är dock redan realitet i Tyskland där motorcyklar förbjöds att köra på vissa väger på vissa dagar för att motverkar buller och störningar för människorna som bor längs vägen. En åtgärd som har väckt starka reaktioner i Tyskland.

I Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, München och andra storstäder samlades tusentals motorcyklister för att demonstrera mot körförbud och politikernas vilja om att utöka möjligheten till att belägga vissa väga med körförbud för MC. Delstaterna har i maj tagit initiativet om att motordrivna fordon ska sänka ljudnivån.

Jörg Brucker från ”Bikers for Freedom” förstår frustrationen vad gäller bullrande motorcyklar men det ska inte generellt föreligga misstankar om att samtliga motorcyklar bullrar. FDP:s (liberalerna) trafikpolitiska talesperson, Oliver Luksic förklarade att man menade väl med beslutet men att man överdrev nog lite med möjligheten till körförbud. Istället för att öka kontroller och plocka ut de få svarta fåren som finns bland motorcyklisterna träffas nu alla av körförbudet.

Själva beslutet till en utökad möjlighet kommer från tyska Bundesrat, som är andra kammaren och därmed på delstaternas initiativ.  Det ska inte handla om generella körförbud utan enbart möjligheten att vid särskilda konfliktfall kunna begränsa möjligheten att köra motorcykel genom särskilda hastighetsbegränsningar eller körförbud. Det är således inte frågan om något generellt körförbud i Tyskland. Ansvarig infrastrukturminister Andreas Scheuer har uttalat sig negativt vad gäller eventuella körförbud.

Alla dessa ställningstaganden har dock inte avhållit motorcyklisterna från demonstrationerna. Över 6000 motorcyklister samlades i München trots att det råder förbud för demonstrationer på grund av den rådande covid-19 krisen och de restriktioner som har införts i Bayern, respektive i hela Tyskland. (Källa: Tagesschau på tyska)

MC-förbudet är ingen ny åtgärd i Tyskland
Att motorcyklisterna i Tyskland nu demonstrerar mot denna utökande möjligheten för delstaterna att införa körförbud på vissa sträckor är som det har nämnts ovan inget nytt fenomen. Runtom i landet finns det redan ett stort antal vägar där det är förbjudet att köra på exempelvis helger. En frågar som inte minst har drabbat våra svenska knuttar som har kört till eller genom Tyskland på dess fina MC-vägar. SMC har publicerat information angående detta tidigare. En aktuell karta om var det redan finns restriktioner finner du här.

Det här säger MC-organisationerna om mc-förbudet
Självklart har även vår systerorganisation BVDM redan agerat i frågan och efterlyser bland annat nya riktlinjer för nyregistreringar med en absolut högsta gräns vad gäller buller vid nyregistrerade fordon. Man har även efterlyst att tillverkarna frivilligt börjar konstruera motorcyklar som bullrar mindre. Det ska även tillverkas tystare tillbehör som exempelvis avgassystem för att motverka ljudstörningar. Politikerna och polisen ska få bättre förståelse och utbildning vad gäller motorcyklar för att kunna genomföra riktade kontroller som gör det möjligt att plocka ut de motorcyklister som inte bryr sig om gällande lagar och regler. 

Framförallt efterlyses dock förståelse av samtliga involverade i frågan och man vill bjuda på samtal mellan motorcyklister, politikerna men framförallt människorna som bor längs de mest populära vägarna. Man vill jobba för en ökad förståelse för motorcyklisternas behov på de tyska vägarna. Framförallt menar man att körförbud för mc aldrig kommer att kunna vara lösningen på problemen runt buller och ljudstörningar.

Den andra organisationen i Tyskland Biker Union menar att körförbud för enstaka fordonskategorier strider mot tyska ”Gleichheitsgrundsatz” dvs. att alla ska behandlas lika. Man menar också att man genom strängare regler vad gäller ljudnivån på motorcyklar sakta men säkert kommer att nå teknikens gräns, vilket innebär slutet för bränslemotorn på tvåhjuliga fordon. Därtill beklagar man att politikerna under den pågående diskussionen aldrig har ställt frågor till dem som har sakkunskap vad gäller MC och moped, nämligen, MC organisationerna.

Även den stora ADAC har lagt in sig i diskussionen och, menar likt de andra att körförbud för motorcyklar inte kan vara lösningen på problemet. Utökade kontroller, bättre utrustning och utbildning för trafikpoliser är en del av lösningen. Det går, enligt ADAC, att genom ljuddisplays exempelvis kunna skapa större medvetenhet om ljudnivån bland motorcyklisterna.


Ett körförbud pga. buller är aldrig någon lösning som ska eftersträvas, menar MC-organisationer och knuttar i Tyskland varför tusentals motorcyklister protesterade i tyska storstäder.