Corona-konsekvenser för SMC Weekend-Årsmöte, Travel, School och Sport 25 mars

2020-03-25
Corona-viruset har i allra högsta grad redan påverkat SMCs verksamhet på många plan. Vi har tidigare berättat att årsmötet och SMC Weekend flyttats fram till obestämt datum från 15-17 maj i Båstad. I vår resebyrå SMC Travel har vi ställt in sju resor den senaste veckan. Eftersom MC-säsongen startar inom kort får vi samtidigt många frågor från medlemmar om vad som gäller. Här kommer kort information från kansliet utifrån vad vi vet idag.

SMC Weekend & Årsmöte 15-17 maj i Båstad
Det är beslutat att SMC kommer flytta SMC Weekend och årsmötet till senare tidpunkt och eventuellt annan plats. Har du beställt hotell i Båstad ber vi dig kontakta hotellet direkt för avbokning och återbetalning om de inte redan hört av sig till dig. 

SMC Travel
Vår resebyrå har ställt in samtliga resor som skulle genomföras utanför Sveriges gränser med avresedatum före 2 juni. Beslutet är taget utifrån UDs avrådan, Folkhälsomyndighetens rekommendationer och en rimlig bedömning av de närmaste månaderna. Alla guider och deltagare har informerats. I enlighet med Paketreselagen och SMCs resevillkor återbetalas hela resans kostnad. För övriga resor avvaktar vi utvecklingen och återkommer till deltagare och guider.

SMC School och SMC Sport
SMC planerar att utifrån nuvarande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten genomföra årets avancerade kurser. Varje distrikt avgör i vilken omfattning man kör sina kurser; avrostningar, Knix, gruskurser och avancerade kurser. Om myndigheterna utfärdar förändrade riktlinjer med avseende på till exempel folksamlingars storlek, kommer SMC och våra distrikt att respektera dessa och kontakta anmälda deltagare. Håll gärna kontroll på vår hemsida och sociala media. SMC instruktörer och funktionärer är alla ideella och väljer själva om man vill delta i SMCs verksamhet. Vi ser fram emot årets säsong och passar på att önska alla våra medlemmar god hälsa och en fin MC-säsong!

Avbokning inom SMC School och SMC Sport
Vid kurser i SMC School och Sport som avbokas minst 30 dagar före kursstart återbetalas hela beloppet minus 200 kronor i avbokningsavgift. Vid avbokning 15-30 dagar innan kursstart återbetalas halva kursavgiften. Vid avbokning mindre än 15 dagar före kursstart återbetalas inget. SMC erbjuder i samband med bokning av kurs/körning ett avbeställningsskydd som innebär att du som blir sjuk kan få din kursavgift ersatt om du uppvisa läkarintyg.  Avbeställningsskyddet kostar 150 kr per kurstillfälle. Du kan läsa mer om det här.

Om kursen ändras eller ställs in
Om kursens ställs in eller på annat sätt inte kan genomföras kommer SMC att informera dig omedelbart om detta.  Om en kurs inte kan genomföras på grund av SMC har du givetvis rätt att återfå hela den redan inbetalda kursavgiften. 

Force majeure
SMC har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller före kursen inträffar naturkatastrof, översvämning, strejk eller annan händelse som väsentligt påverkar förhållandena på kursplatsen vid den tidpunkt då kursen ska genomföras och därmed förhindrar kursens genomförande. Vid sådan oförutsedd, extraordinär händelse och då SMC:s utgifter för aktuellt arrangemang kvarstår, är SMC inte skyldig att återbetala erlagd kursavgift. Detta gäller även om regeringen eller någon svensk myndighet fattar beslut av sådan karaktär som gör det omöjligt att kursen kan genomföras.

Hela avtalet med betalningsvillkor och bokningsvillkor.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 - det säger Folkhälsomyndigheten 25 mars 2020

- Förbud mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare
Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
- Säkra god kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten och om det inte går - tillgång till handsprit.
- Öka antalet toaletter och ha god hygien - tvål & vatten och/eller handsprit.
- Se över matservering och hygienen där - tvål & vatten och/eller handsprit
- Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)
- Begränsa internationellt deltagande
- Minimera närkontakt och håll arrangemanget utomhus så långt det är möjligt
- Be deltagare med förkylningssymptom stanna hemma

Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19