Annonser

 

SMC:s förslag vann! Bussfilsfrågan ska utredas!

2017-12-15
SMC Västra Götalands lobbyarbete i Göteborg gav resultat! Vid Trafiknämndens sammanträde 15 december blev frågan om att få köra motorcykel i bussfiler återremitterad till Trafikkontoret. Tjänstemännen fick i uppdrag att hämta in ny information till underlaget innan ärendet ska tas upp i nämnden igen. Dessutom ska kommunen ha fortsatt dialog med SMC, Trafikverket och Transportstyrelsen i frågan. SMC och SMC Västra Götaland tackar för att man lyssnat på våra argument och ser fram emot ett fortsatt samarbete för ökad MC-säkerhet i Göteborg!
Göteborgsförslaget om att få köra MC i bussfiler bordlades vid Trafiknämndens sammanträde i november och behandlades igen fredag 15 december. Borläggningen var resultat av ett blixtsnabbt agerande från SMC Västra Götaland. Distriktet har träffat Johan Nyhus, trafiknämndens ordförande (s) och diskuterat frågan. Han poängterade under sammanträdet att kommunen ska diskutera frågan med SMC.
Alla ledamöter i Trafiknämnden har fått mail, från SMC, med faktaunderlag som efterfrågats av politikerna.
Att kommunen vill ha dialog med SMC i framtiden är ett resultat av detta. Att kommunen vill ha kontakt med Trafikverket är rimligt eftersom frågan om motorcyklar i bussfiler utreds av myndigheten just nu. Beslutet i Trafiknämnden är precis vad SMC Västra Götaland framfört i kontakter med kommunen. 
Nu ser vi fram emot en fortsatt dialog med Trafikkontoret!

 

Tidigare artikel i frågan. 


Johan Nyhus (s) lyssnade på SMC:s argument och vill fortsätta dialogen med oss.
Bild: Magnus Gotander.