Buller-livräddare eller livsfarligt?

2018-10-24
Denna vecka landar MC-Folket 8/2018 i din brevlåda om du är medlem i SMC. En artikel handlar om buller. Det finns många åsikter om hur en MC ska låta. En del anser att det karakteristiska ljudet från en HD är som ljuv musik medan andra anser att det är en hälsorisk. Buller är ett helt klart stort miljö- och hälsoproblem. FEMA har under året gjort en enkät bland 10000 knuttar i Europa som SMC berättar om. Runt om i Europa stängs vägar av för MC på grund av buller. EU och UNECE diskuterar därför skärpta krav på originalmotorcyklar något FEMA påverkar i sitt lobbyarbete. SMC intervjuar också en trafikpolis och Transportstyrelsen om hur de ser på frågan.

Enkäten om buller fanns på Femas hemsida under tre veckor i augusti. SMC delade den på olika media vilket resulterade i 469 svar. 55 procent av dem som svarade var under 45 år. Nästan hälften av de svenska MC-ägarna som svarande på enkäten kör med originalljuddämpare. Så här ser fördelningen ut:

  •  Originalsystem 47 %
  •  Modifierat (för att låta mer) originalsystem 4 %
  • Eftermarknadssystem 24 %
  • Modifierat (för att låta mer) eftermarknadssystem 12 %
  •  Elektroniskt justerbart avgassystem (original eller buller) 13 %

Hela 54 procent av de svenska knuttarna som svarade på enkäten instämde i påståendet ”loud pipes save lives”. Bara 24 procent i påståendet att det är rimligt att vägar stängs av för motorcyklister på grund av onödigt buller. Samtidigt ansåg 57 procent att myndigheterna bör övervaka mer och använda regelverken för buller specifikt för motorcyklister för att minska överdrivet buller. 13 procent av de svenska knuttarna som svarade på enkäten hade stoppats av polis i en flygande inspektion rörande buller. Knappt hälften, sju procent, hade fått böter för olagligt buller. Om man jämför svaren från svenska motorcyklister med samtliga svar har en högre andel stoppats och fått bötesförlägganden i Sverige jämfört med genomsnittet i Europa. 

 


Så här ser artikeln ut i tidningen. Läs den här. 

Länk till FEMAs hemsida där du hittar resultat av hela undersökningen med svar från 10000 knuttar i Europa. 

SMC får många frågor om ljud och buller. Därför har vi skapat en sida med information om vad som gäller.