Betala motorvägsavgifter i Europa!

2018-10-08
SMC får allt fler frågor från medlemmar som fått dyra räkningar efter semesterresan i Europa på MC. Att inte betala motorvägsavgifter i Ungern visar sig bli dyrt. SMC:s råd är att betala fakturorna om du vet att du besökt länderna och kört på motorväg utan att betala! Det är också klokt att ta reda på vilka länder som kräver avgift för att köra MC på motorväg och hur man köper vignette.

De senaste veckorna har flera SMC-medlemmar hört av sig sedan de fått fakturor från ett brittiskt företag, Euro Parking Collection PLC0, EPCPLC. 

När det gäller ungerska motorvägsavgifter finns en sida med information om avgiften och vad som händer när man inte betalar den. Betalar man avgiften på plats är priset 112 kronor för tio dagar eller 155 kronor för en månad. 

SMC rekommenderar alla att betala e-vignetten. Böter som tas ut om inte motorvägsavgiften betalas är höga.  Utöver den ungerska bötesbeloppet lägger EPCPLC på rejält med administrativa kostnader. Om man betalar in bötesbeloppet inom 60 dagar efter mottagandet är betloppet 806. Väntar man efter det datumet stiger kostnaden till 2 313 kronor.  Går ärendet vidare till domstol tillkommer sedan rättsliga kostnader. 

SMC:s råd inför resan: Gå in på hemsidan Tolltickets och ta reda på vilka länder som kräver avgift för att köra MC på motorväg och hur du köper den vignette eller motsvarande som krävs. Det blir billigare än att betala böter i efterhand!  

 


Toll Tickets har information om vilka avgifter som krävs runt om i Europa. Du kan också handla av dem.