Annonser

 

Årsmötesmotioner och förslag

2017-04-05
Den 22 april hålls SMC:s årsmöte. Ta del av alla handlingar inför mötet. I MC-Folket nummer tre publicerades ett förslag till verksamhetsberättelse samt inkomna motioner. Nu finns fler årsmötesförslag samt styrelsens förslag till svar att läsa.

Till årsmötet har inte mindre än fem motioner inkommit. Från styrelsen finns flera förslag att fatta beslut om, bland annat ett förslag om höjning av medlemsavgift.

Hela årsmötesluntan med dagordning, verksamhetsberättelse, motioner och förslag
finns att läsa här.
(Obs sidnumreringen är fel. Snyggare layoutad version delas ut på mötet och laddas upp här senare.)

Många har kanske tagit del av förslaget till verksamhetsberättelse som publicerades i senaste numret av MC-Folket. Den verksamhetsberättelsen har nu kompletterats med bland annat en längre ekonomisk redovisning. Orsaken till att allt inte hanns med i tidningen är att tiden för pressläggning av MC-Folket nummer tre inföll före styrelsemötet där svar till årsmötesmotioner och förslag beslutades. 

Varmt välkomna på årsmötet som ni kan läsa mer om här.