3510 nya motorcyklister första halvåret!

2018-08-01
Under det första halvåret 2018 har 3 510 personer fått sitt A-körkort, SMC säger grattis till alla! Det är något fler jämfört med förra året. Tyvärr sjunker antalet kvinnliga körkortstagare något och deras andel är nu nere på åtta procent av alla nya på MC. Andelen tjejer som klarat körprovet är hittills i år också betydligt lägre jämfört med män. Det återstår dock fyra månader av året förarprovsverksamhet hos Trafikverket och SMC hoppas att många fler klarar körkortet innan året är slut!

Trafikverket publicerar statistik från förarprov varje månad. SMC jämför körkortstagandet halvårsvis. Vi konstaterar att ungefär lika många har gjort teoriprov jämfört med ifjol men att färre klarat sig. Nästan varannan blivande motorcyklist, drygt 47 procent, fick göra om teoriprovet.  Det leder till köer när så många måste göra om teoriprovet. Det är viktigt att man kommer väl förberedd till både teori- och körprov. 

Totalt har 5 100 körprov för A1, A2 och A genomförts och av dem har alltså 3 510 blivit godkända, 3 230 män och 280 kvinnor. 

-  Det är positivt att intresset för att ta MC-körkort håller i sig. Men samtidigt är det trist att både antalet och andelen kvinnor som tar körkort för motorcykel går ner ytterligare, säger Maria Nordqvist, SMC.

Godkända prov

2018  Godkända%   2017   Godkända%       Kvinnor 2018
Teori samtliga A 4734 52,68 5068 57 499
Körprov A 2696 69,38 2751 72,51 230
Körprov A2 569 73,42 523 70,96 39
Körprov A1 245 55,81 227 56,47 11
Alla körprov 3510 70

3501

71 280

Statistiken över godkända utifrån kön pekar åt fel håll i år igen. Detta är något SMC påpekat under många år vilket ledde till förändrade körprov 2015. 

SMC har genomfört en enkätundersökning som visar att kvinnor tar fler lektioner i trafikskola, anmäler sig till trafikskola i större utsträckning och övningskör fler mil än män. Kvinnor är dessutom äldre än män när de tar A-körkort.

- Alla dessa faktorer som i andra sammanhang brukar leda till ökad andel godkännande verkar inte gälla för MC-körkort. Det finns all anledning för Transportstyrelsen som tillsynsmyndighet och Trafikverket som ansvarig för förarproven att undersöka anledningen till skillnaden i godkännande mellan kvinnor och män, säger Maria Nordqvist, SMC. 

Godkännandegraden varierar också väldigt mycket mellan Trafikverkets förarprovskontor. 

Andel godkända Kvinnor Män
Teoriprov 51,82 52,78
Körprov A 56,23 70,92
Körprov A2 70,91 73,61
Körprov A1 40,74 56,80

Andel godkända körprov

60,6  72

 

Länk till Trafikverkets förarprovsstatistik. 

Länk till Trafikverkets sida om körprov för MC.

Var och när finns det lediga provtider? Trafikverket publicerar tider varje vecka. 

SMC.s enkätundersökning om körkortstagare 2017. 

Tidigare artikel om rättvisare och förändrade körprov.