Anmäl olyckor och tillbud i samband med vägarbeten

2020-06-25
Vägarbeten leder till personskador bland vägarbetare och i ännu högre grad bland trafikanterna. SMC ber dig som råkat ut för en MC- eller mopedolycka i samband med ett vägarbete att anmäla olyckor och tillbud i samband med vägarbeten till en nationell databas som skapats av bland annat VTI. Idag finns ingen gemensam databas och mörkertalet är stort. Ofta saknas MC-och mopedolyckor som skett på mindre lagningsarbeten eller stödremsor som dras ut på vägen. SMC är med i projektet för att öka trafiksäkerheten för alla som färdas på tvåhjulingar.