Anmäl brister på vägar!

2018-09-14
Många hör av sig till SMC under september med klagomål på stödremsor som ligger på vägen istället för på sidan av den. Stödremsorna består oftast av löst grus. När bilar och lastbilar genar i kurvor dras gruset ut vilket ger obehagliga överraskningar. I värsta fall kraschar motorcyklister och mopedister i gruset. SMC uppmanar alla att kontakta Trafikverket eller kommunen som är ansvarig för vägen och begära åtgärd.

Vad är en stödremsa?
Stödremsan är den smala grusremsa som finns utanför beläggningskanten på belagda vägar utan kantsten. Den viktigaste funktionen de har är att stödja beläggningskanten så att den inte spricker eller deformeras på annat sätt. Om fordon kommer utanför beläggningskanten dras grus från stödremsan in på vägen. De vanligaste platserna där man hittar grus från stödremsan är i korsningar och i kurvor eller när stödremsorna har kompletterats och entreprenören använt för mycket grus. 

Regler för stödremsor

SMC har drivit frågan om att grus från stödremsor ska ligga bredvid vägen för att minska risken för MC-olyckor i kurvor och korsningar under 20 år. Trafikverket har numera klara regler om stödremsor som uppdaterats ett antal gånger. Reglerna beskriver vilken nivå stödremsan ska ha, vilket grus som ska ingå, hur den ska packas och mycket mer. Av regelverket framgår också att stödremsan ska ligga kvar bredvid vägen även om ett fordon genar över det.

Olika försök har genomförts av Trafikverket med förstärkta stödremsor. Man blandar då ut gruset med asfaltmassor, bitumen, kalk och annat vilket gör att gruset stannar vid vägkanten. i Trafikverkets region Väst kräver man att entreprenören ALLTID blandar ut gruset med bitumenemulsion så att det ligger krav. 

 För SMC är det självklart att väghållaren förstärker stödremsorna på något sätt i kurvor där man vet att trafikanterna ständigt genar och drar ut gruset från stödremsorna.  Det minskar behovet av påfyllning av mer grus vilket borde minska kostnaderna för ansvarig entreprenör. Tyvärr finns alldeles för få platser där stödremsorna förstärkts i Sverige. 

Anmäl brister
Du som ser att stödremsorna ligger på vägen istället för vid sidan av den, kontakta väghållaren, oftast Trafikverket, som har jourtelefon dygnet runt: 0771-921 921. Vill du heller maila, använd detta formulär.

Du kan också vända dig direkt till entreprenören. Dem hittar du i denna länk. Sök rätt på driftområdet det handlar om och ring entreprenören. 

Grus på asfalt ökar risken för olyckor
I hela 22 procent av alla MC-olyckor med allvarligt skadade har grus varit en bidragande faktor. För SMC är det därför självklart viktigt att minska gruset på belagda vägar för att rädda liv och lem på motorcyklister. De vanligaste orsakerna till grus på vägen enligt våra medlemmar är snabellagning och stödremsor. Alla motorcyklister vet att grus på belagd väg ökar risken för att köra omkull. När gruset ligger i en kurva ökar risken ytterligare. Svedea har konstaterat att 600 MC-olyckor varje år beror på grus på asfalt. Det är vi MC-förare som drabbas, både av skador och högre premier. 

Under 2017 gjorde WSP Group en friktionstest på uppdrag av SMC på diesel- och grus på belagd väg. Testerna visade att grus på belagd väg medför en försämrad friktion motsvarande vinterväglag. Det finns alltså all anledning för väghållaren att sopa bort gruset eller förstärka stödremsorna för att öka säkerheten hos de oskyddade trafikanterna. 


En fantastiskt bra stödremsa, inom SMC kallas den "limpan". 

 


En sällsynt usel variant av stödremsa.