Ändrade krav provfordon A2

2020-05-08
Alla som kommer i kontakt med regelverket för MC-körkort är väl medvetna om att reglerna är otroligt komplicerade. Samtidigt som det är tydligt reglerat vilka motorcyklar man får köra i de olika A-klasserna finns också separata regler för vilken MC man ska använda under körprovet. Det är sällan EU-länderna kommer överens om att sänka kraven men nu har det hänt. Från och med 1 november 2020 sänks kubikkravet från 400 till 250 kubik. Det har tagit tre år (!) att få till den förändringen. SMC är glada för förändringen och ser fram emot revisionen av hela körkortsdirektivet !

SMC får många samtal som rör kraven på provfordon, även A2. Sänkningen av kubikgränsen för provfordon vid prov med A2 är ett steg i rätt riktning. Men, SMC och alla andra MC-organisationer i Europa ser fram emot en översyn av hela körkortsdirektivet. 

Hur ser ändringen ut?
Bilaga II till direktiv 2006/126/EG ska ändras på följande sätt

b) I punkt 5.2 ska andra stycket under underrubriken ”Kategori A2” ersättas med följande: ”Om motorcykeln drivs av en förbränningsmotor, ska cylindervolymen vara minst 250 cm3.”.

Vilka krav ställs på provfordon A2 efter 1 november 2020?
A2 förbränningsmotor:  ska kunna köra minst 100 km/h, ha minst 245 kubik, ha en effekt mellan 20-35 kW samt ett vikteffektförhållande av högst 0,2 kW/kg. Har motorcykeln strypts får originalfordonet inte haft en effekt högre än 70 kW. 

Samtidigt finns utrymme i direktivet för medlemsstaterna att sänka kravet ytterligare med 5 cm3. Enligt Transportstyrelsen kommer Sverige att välja att lägga oss så lågt som möjligt, men andra länder kan välja att ligga högre.

Varför ändras kubikgränsen?
Frågan om att sänka kraven för provfordon A2 har diskuterats av EU-kommissionen och medlemsländerna i Bryssel sedan början av november 2017. Då föreslog Tysklands att kravet på minsta cylindervolym på motorcyklar som används vid körprov för behörighet A2 skulle slopas helt. Orsaken var svårigheten att hitta lämpliga provfordon, något som även gäller Sverige.

Sveriges expert Olof Stenlund, Transportstyrelsen, stödde förslaget men ansåg att det vore en bättre idé att sänka kravet från 400 cm3 till 250 cm3 vilket skulle lösa problemet med tillgång till lämpliga A2 motorcyklar. Samtidigt skulle reglerna då vara likvärdiga befintliga kraven på behörighet A1 och A.  Inga andra länder stödde Sveriges förslag vid mötet.. 

Men när frågan dök upp på Körkortskommitténs möte i februari 2019 var det förslaget från Sverige som framfördes för körkortsexperterna från Europa.. Sverige stödde förslaget om sänkt cylindervolym till 250 cm3, och kommenterade att det är en fördel att behålla kravet på cylindervolym så att motorcyklarna som används vid prov blir så representativa som möjligt för behörigheten storleksmässigt och att det är en fördel att reglerna är likvärdiga med de som gäller för övriga Mc-behörigheter. Alla länder var inte nöjda med förslaget och skickade ut det igen för att få in skriftliga synpunkter innan beslut tas.

I juni 2019 gick förslaget sen ut på en publik publicering så att även SMC och andra MC-organisationer och allmänheten kunde lämna synpunkter på förslaget under en månads tid. I december 2019  gjordes en omröstning. Där de länder som var emot förslaget hade då chans att framföra om de motsätter sig förslaget senast den 17 december. I januari 2020 skickade kommissionen över förslaget till Parlamentet för att de skulle kunna komma med förslag under en tremånadersperiod. 

Och till sist, den 4 maj 2020 fattade kommissionen beslut att EU direktivet som innebär att denna bestämmelse ska tillämpas i alla medlemsstaterna från 1 november 2020.. Det tog alltså drygt tre år från förslag till verklighet!