Äldre förares sjukdomar ingen extra olycksrisk

2018-12-12
Sverige är ett av få länder inom EU som inte har obligatoriska hälsokontroller för förare över en viss ålder. Orsaken är att man inte kunnat påvisa positiva trafiksäkerhetseffekter av sådana kontroller. Transportstyrelsens slutsatser av studien är att åldersrelaterade diagnoser inte ökar olycksrisken och att det inte finns ett behov av en större utredning för att eventuellt införa hälsokontroller för äldre bilförare.

Studien bygger på en omfattande matchning av olycksdata och sjukvårdsdata vilket tidigare inte gjorts i detta syfte. Studiens resultat visar på att förare med ålderstypiska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och synfunktioner inte har en hög sannolikhet att vara inblandade i olyckor. Förare med demens har en lägre sannolikhet för att vara inblandade i olyckor jämfört med förare utan denna diagnos. Utredningen menar att detta kan bero på att de flesta slutar att köra bil när demensdiagnosen sätts. Transportstyrelsens slutsatser av studien är att det inte finns ett behov av en större utredning för att eventuellt införa hälsokontroller för äldre bilförare. Studien omfattar endast bilförare, inte motorcykel och moped. SMC har i olika remissvar framfört önskemål om att införa hälsokontroll och/eller synundersökning av äldre förare. 

Däremot visar studien att vissa diagnoser har en ökad sannolikhet för olycksinblandning, bruk av substanser, psykiska sjukdomar, epilepsi och diabetes. Dessa bör utredas närmare anser Transportstyrelsen och omfatta körkortsinnehavare i alla åldrar.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.