Åldern ökar på körkortstagarna

2020-02-11
Statistik från Trafikverkets förarprovsavdelning visar att körkortstagarna för motorcykel och bil blir allt äldre. Medelåldern för en man som tar A-kort är 34 år medan kvinnan är hela 38 år. Motsvarande siffror för B-kort är 24 år för tjejer och killar vid förstagångsprovet. SMC tror att höga kostnader, längre studietid och ökad inflyttning till storstäder där körkortsbehovet inte är stort är några av orsakerna till statistiken .

SMC får varje år statistik från Trafikverkets förarprovsavdelning för A-körkorten. Statistiken från 2019 visar ttdligt att mdelåldern bland dem som tar MC-körkort visar att det inte länge är enbart ungdomar som blir motorcyklister. 

Statistiken visar också att oavsett körkortsklass är tjejerna äldre än killar. Det leder därför till att medelåldern vid kunskapsprivet är högre bland tjejer. De åldrar när man får ta A1, A2 och A i Sverige är 16, 18 och 20 (24). 

Kunskapsprov  Antal Ålder
Tjejer 2 517 34,05
Män 16 560 29,97
     
Körprov tjejer Antal Ålder
A 1  127 17,13
A 2 231 21,48
A 1 634 38,04
     
Körprov killar Antal Ålder
A 1 1 410 16,40
A 2 1 871 20,16
A 9 613 34,01

 

SMC frågade Trafikverket vilken medelåldern är bland dem som tar körkort för bil, B. Över 50 procent av dem som tar körkort är 18 år  men medelåldern vid både kunskapsprov och körprov är numera 24 år för både tjejer och killar. 

Läs tidigare artikel om körkortsstatistik. 


Killen som övningskör här var 29 år när bilden togs och nör han klarade kunskapsprovet. En ung A-motorcyklist!