9834 nya körkortstagare

2020-11-09
De sista körproven för motorcykel är genomförda och vi har fått 9 834 nya motorcyklister under året. Det är en ökning med 112 personer jämfört med året innan - trots corona!. Glädjande är att antalet och andelen kvinnliga MC-körkortstagare fortsätter att öka. Godkännandegraden är betydligt högre för dem som bokar körprov via trafikskola jämfört med privatister. Grattis till körkortet hälsar vi från SMC!

De sista körproven för motorcykel är nu genomförda och SMC har studerat Trafikverkets statistik för körkortstagare för perioden januari-oktober. Den visar att trots en pågående pandemi har antalet körkortstagare ökat med 112  personer jämfört med 2019. Fler har klarat A2 och A körkort medan A1 minskat jämfört med förra året.

SMC har fått ta emot många klagomål på långa väntetider till körprov under 2020.  Mot bakgrund av dessa och coronan som ledde till att Trafikverket bromsade in i verksamheten för att minska smittspridningen är det glädjande att fler körkortstagare godkänts jämfört med tidigare år. För MC-körkortstagarna har Trafikverket lyckats hålla ställningarna under corona-krisen på ett bra sätt. 

Fler tjejer
För andra året i rad har både antalet och andelen tjejer som tar körkort ökat. 1 280 tjejer tog en A-behörighet 2020 vilket motsvarar 13 procent av alla körkortstagare. Det är en glädjande utveckling!


Skillnad mellan anmälda via trafikskola och privat 
Trafikverket redovisar skillnad i godkännande mellan elever som anmält sig privat eller via trafikskola till körprov. Av de 8 381 som anmälde sig via trafikskola godkändes 72 procent (6 075 personer). Av de 6 809 som anmälde sig privat godkändes 55 procent (3 759 personer).  Enligt SMC:s körkortsstudie har majoriteten av körkortstagarna tagit lektioner på trafikskola men alla väljer inte att boka körprov genom skolan.

Skillnader i godkännanden mellan kön
Då det gäller godkännandegraden klarar tjejerna kunskapsprovet något bättre än killar. Men att bara 55 procent av samtliga klarar teoriprovet visar att körkortstagarna är dåligt förberedda. Högst andel godkända på teorin finns i Luleå och Umeä 62-63 procent medan gotlänningarna är klart sämst med 46 procent. 

 
Skillnaderna i godkännande vid körprov mellan könen kvarstår. Andelen godkännanden i A-proven är 59,5 procent bland kvinnorna och 66,2 procent bland männen. I A1-proven godkänns 50 procent av tjejerna och drygt 56 procent av killarna. I A2-proven godkänns däremot högre andel tjejer, 71,6 jämfört med 67,2 procent bland killarna. 

Skillnader mellan provorter
Precis som tidigare år är de lokala skillnaderna stora. Lägst andel godkända kvinnor hittar man i Kristianstad. Där godkändes bara 35,2 procent av tjejerna på A-proven jämfört med 60,2 procent av killarna. I Visby däremot godkändes hela 78,5 procent av de kvinnliga körkortstagarna. Killarna lyckades bäst i Skellefteå, där godkändes 80 procent jämfört med 48 i Sollentuna där flest killar underkändes. 


2020 2019 Andel kvinnor 2020
A1 802 892 90
A2 1426 1414 167
A 7606 7416 1023
Totalt 9834 9722 1280

Källa Trafikverket.körkortsstatistik

Länk till dokument med körkortsstatistik 2000-2020