9722 nya körkortstagare 2019

2019-12-04
De sista körproven för motorcykel är genomförda och vi har fått 9 722 nya motorcyklister under året vilket är en ökning med 474 personer jämfört med året innan. Glädjande är att fler ungdomar satsat på körkort för lätt MC och att antalet och andelen kvinnliga MC-körkortstagare ökar för första gången på 15 år. Godkännandegraden är betydligt högre för dem som bokar körprov via trafikskola jämfört med privatister. Grattis till körkortet hälsar vi från SMC!

De sista körproven för motorcykel är genomförda och SMC har studerat Trafikverkets statistik för körkortstagare för perioden januari-november. Den visar att antalet körkortstagare ökat med 474  personer jämfört med 2018. Samtliga A-klasser har ökat.  

Fler tjejer
För första gången på 15 år har både antalet och andelen tjejer som tar körkort ökat. 1191 tjejer tog en A-behörighet 2019 vilket motsvarar 12,25 procent av alla körkortstagare. Det är en glädjande utveckling!


Skillnad mellan anmälda via trafikskola och privat
För först gången redovisar Trafikverket skillnad i godkännande mellan elever som anmält sig privat eller via trafikskola till körprov. av de 8 140 som anmälde sig via trafikskola godkändes 73,3 procent (5 967 personer). Av de 6 722 som anmälde sig privat godkändes 55,86 procent (3 755 personer).  Enligt SMC:s körkortsstudie har de flesta tagit lektioner på trafikskola men alla väljer inte att boka körprov genom skolan.

Skillnader i godkännanden
Då det gäller godkännandegraden klarar tjejerna kunskapsprovet något bättre än killar. Men att bara 51 procent av samtliga klarar teoriprovet visar att körkortstagarna är dåligt förberedda. Högst andel godkända på teorin finns i Östersund, 64,5 % medan gotlänningarna är klart sämst med 39 %. 

Skillnaderna i godkännande vid körprov har minskat men männen har fortfarande högre godkännandegrad.  Andelen godkännanden i A-proven är 58,8 procent bland kvinnorna och 67,29 bland männen. För A1 är motsvarande siffror 50 procent bland tjejer och 56,31 procent bland killarna. Godkännandegraden bland A2-korten är nästan identisk,  67,7 procent bland tjejer och 67,69 procent bland män. 

Precis som tidigare år är de lokala skillnaderna stora. Lägst andel godkända kvinnor hittar man i Kristianstad. Där godkändes bara 41,18 procent av tjejerna på A-proven jämfört med 60,2 procent av killarna. I Skellefteå och Östersund godkändes flest kvinnor, 100 procent och 70,7 respektive 78,95 procent av männen. 

  2019 2018  Kvinnor 2019 Andel kvinnor 
A1 892 751 75 8,4
A2 1414 1398 153 10,8
A 7416 7099 963  
Totalt 9722 9248 1040 12,25

 

SMC har sammanställt statistik för nya körkortstagare sedan 2000. Här kan du ta del av de faktiska talen samt se andelen kvinnor och körkortstagare på lätt MC, A1.

Trafikverket förarprovsstatistik


Körkortsstatistik 2000-2019, ladda ner dokumentet med alla siffror här.