9248 nya motorcyklister under 2018

2018-12-17
De sista körproven för motorcykel är genomförda. Vi har fått 9248 nya motorcyklister under året vilket är en ökning med 45 personer jämfört med året innan. Glädjande är att något fler ungdomar satsat på körkort för lätt MC. Tyvärr fortsätter både antalet och andelen kvinnliga MC-körkortstagare att minska. Andelen godkända tjejer och killar är likvärdiga då det gäller kunskapsprov medan den är stor för körprov för A, A1 och A2. Grattis till körkortet hälsar vi från SMC!

De sista körproven för motorcykel är genomförda och SMC har studerat Trafikverkets  statistik för körkortstagare för perioden januari-november. Den visar att antalet körkortstagare ökat med 45 personer jämfört med föregående år. Antalet godkända körkortstagare för A1 och A2 har ökat medan A-körkortstagare minskat med 45 personer. 

Både antalet och andelen tjejer som tar körkort fortsätter att minska och är nu nere på 11,2 procent av alla körkortstagare. Antalet tjejer ökade något för A1 och A2 medan de minskat för A. Det är den lägsta andelen på 19 år. 2003 var tjejerna över en femtedel (21,3 procent) av alla MC-körkortstagare. 2005 tog 2 248 tjejer MC-körkort i Sverige, i år var siffran 1 040. 


Skillnader i godkännanden
Då det gäller godkännandegraden är den i stort sett lika låg för kunskapsprov. Varannan tjej och kille underkänns på teoriprovet. 

Däremot är skillnaderna fortsatt stora för körprov och särskilt för A. Andelen godkännanden i A-proven är 57,51 procent bland kvinnorna och 70,21 bland männen. För A1 är motsvarande siffror 50 procent bland tjejer och 56,31 procent bland killarna. Godkännandegraden bland A2-korten är 68,14 procent bland tjejer och 71,53 procent bland män. 

Precis som tidigare år är de lokala skillnaderna stora. Lägst andel godkända kvinnor hittar man i Växjö.  Bara 39 procent av tjejerna i Växjö godkändes på A-proven jämfört med nästan 75 procent av killarna. I Skellefteå godkändes flest kvinnor, 100 procent och 78,57 procent av männen. Högsta godkännandegraden totalt har Falun där 87 procent av körkortstagarna klarar A-provet. 

Körkortsklass

2018 2017 Därav tjejer 2018 Andel tjejer
A1 751 746 55 7,3
A2 1398 1364 139 10
A 7099 7093 846 11,9
Totalt 9248 9203 1040 11,2

 

SMC har sammanställt statistik för nya körkortstagare sedan 2000. Här kan du ta del av de faktiska talen samt se andelen kvinnor och körkortstagare på lätt MC, A1. Här kan du läsa Trafikverkets förarprovsstatistik.

Översyn av MC-körkort
Under hösten har ett samarbete inletts kring körkortsutbildning och körprov för motorcykel. Trafikverket leder arbetet där deltagare finns från Transportstyrelsen, trafikskolornas organisationer TR och STR samt SMC. Under det första mötet diskuterades provstatistik, körprov, övningskörning och tillsyn. Det var ett mycket positivt möte där alla deltagare var överens om att utbildning och prov för motorcykel behöver förändras. Givetvis är man medveten om den fortsatt stora skillnaden i godkännande mellan kvinnor och män i körproven.

SMC:s mål är en attraktiv utbildning som lockar blivande motorcyklister att ta körkort.

En liknande översyn har gjorts av körkortsutbildning och prov för bil. 17 december presenterade Trafikverket resultatet av översynen av B-körkorten. 

SMC har påtalat skillnaderna i godkännande mellan könen under 20 år. 2013 gav dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd VTI i uppdrag att utreda frågan. Studien visar att provets utformning och kraven på provfordon gör det svårare för kortväxta personer att klara körprovet, särskilt manöverdelen. Det ledde till att Transportstyrelsen ändrade krav och slopade en av två lågfartsbanor. Trafikverket har genomfört studiedagar om skillnaderna i kön liksom de stora skillnaderna mellan provorter. Förändringen skulle leda till ökat fokus på körning i trafik istället för i manövergård. Läs mer här.  
VTIs studie om skillnad i godkännande mellan kön. 

SMC har genomfört flera enkätundersökningar om hur körkortstagarna satsar på utbildning i trafikskola och privat övningskörning. Kvinnor lägger mer tid, både i trafikskola och på privat övningskörning. Kvinnor är äldre än män då de tar MC-körkort vilket brukar betyda att man är säkrare förare. Tyvärr visar enkäten att utbildning inte lönar sig då det gäller godkännandegraden i körprov. Länk till körkortsstudien 2017. 

Körkortsstatistiken hittar du även här.