300 extra miljoner till vägunderhåll

2020-05-19
Idag presenterade regeringen ett förslag som innebär att över 300 miljoner satsas på underhåll av väg och 720 på underhåll av järnväg. Förslaget ger, förutom förbättringar på järnvägs- och vägnät, ökad sysselsättning. Satsningen görs i en extra ändringsbudget för 2020 och är en uppgörelse mellan regeringen, centerpartiet och liberalerna. Alla bidrag till vägunderhåll är något som är positivt både för de svenska vägarna och oss trafikanter. Idag kan tyvärr det eftersatta underhållet leda till skador på både person och fordon.

Så här skriver Infrastrukturdepartementet i sitt pressmeddelande idag:  

"På grund av coronapandemin och den kraftiga minskning av resande som den medfört, kan utökade underhållsarbeten på järnvägen göras utan att störa trafiken i så stor omfattning. Regeringen avsätter nu totalt 720 miljoner kronor till järnvägsunderhåll.   

Regeringen ökar även vägunderhållet med 300 miljoner kronor, riktat till vägunderhåll i landsbygd. En väl fungerande väginfrastruktur ökar landsbygdens tillgänglighet och konkurrenskraft, men säkrar också väl fungerande vägtransporter i hela landet vilket är viktigt för den regionala tillväxten.

Utöver förbättringar i järnvägs- och vägnät bidrar satsningen även positivt till sysselsättningen.".