10 000 tack till Honda CX&GL 500 Owners Club

2020-08-10
Idag fick SMCs skadefond en donation från Honda CX&GL 500 Owners Club på hela 10 010 kronor. Klubben som bildades 1995 ska läggas ner på grund av den komplicerade administration som uppstod i samband med byte av kassör. Klubbtidningen "Grisposten" har därmed kommit ut för sista gången. SMC riktar ett stort och varmt tack för den generösa donationen till Skadefonden.

När Hona CX kom ut på marknaden 1978 kallades den för plastgris. Det öknamnet fick också ge namn till klubbtidningen som kommit ut till och med 2019. Honda CX och GL 500 Owners club bildades 1995 och hade medlemmar med fem olika Honda-modeller från slutet av 1970.talet/början av 1980-talet. 

Klubben har haft en-två möten per år och fyllt en viktig funktion då det gäller att utbyta tips och kunskaper. Vid årsmötet 2018 byttes kassören ut vilket skapade otroligt mycket administration som ingen var beredd på. Alla krav från myndigheter ledde till att man beslutade att lägga ner klubben, Mot slutet har de aktiva i klubben varit 5-10 stycken och totalt har klubben 55 medlemmar när den nu upphör. 

SMC riktar ett stort och varmt tack för det generösa bidraget till Skadefonden.


Honda CX500, 1982. Foto: Bernard S. Jansen.