1 340 har fått bidrag till elmotorcykel - fel!*

2018-08-16
När regeringen presenterade sitt förslag om bidrag till elfordon var motorcyklar exkluderade. SMC uppvaktade departementet vilket gav resultat. Förslaget ändrades till att omfatta inte bara elcyklar och elmopeder utan även elmotorcyklar köpta efter 20 september 2017. Nu visar statistiken att hela 1 340 personer fått bidrag till inköp av elmotorcyklar! Det förbättra förutsättningarna att pendla och transportera sig klimatvänligt och tillgängligt över lite större avstånd. SMC är positivt överraskad till att så många sökt och fått bidrag till köp av el-MC!

Att ge bidrag till tvåhjuliga fordon är ett sätt att få trafikanter att välja fossilfria alternativ till bil. För SMC var det självklart att MC-ägare skulle kunna söka bidrag på samma sätt om köpare av elcykel och elmoped. Vi lyckades få med regeringen på detta. För SMC är detta ett bra exempel på att stimulera användning av MC och moped i tätort - som är att föredra framför att resa i bil avseende miljö, ökad framkomlighet och minskad trängsel.  Genom att välja fossilfria alternativ bidrar det ytterligare till bättre miljö. SMC hoppas att våra svenska storstäder följer upp detta beslut med andra smarta åtgärder som att öppna bussfiler för MC och erbjuda gratis P-platser för alla tvåhjulingar. 

Statistik över inköp
Statistik från Naturvårdsverket visar att det är flest killar som köper elmotorcyklar, de är knappt 50 år. Naturvårdsverket säger att bidraget är ganska jämt fördelat över landet, det är inget storstadsfenomen. Den åldersgrupp som söker mest bidrag är 60-70 åringar. Det genomsnittliga bidraget är ca 4100 kr.  Bidrag ges med max 25 % av inköpspris. SMC förutsätter att varje elmotorcykelägare fått ett bidrag med 10 000 kronor. Det innebär att svenska el-MC-köpare fått bidrag med 13,4 miljoner kronor hittills i år!

Det finns 77 miljoner kronor kvar att fördela till köpare av elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar. 

Fordon Antal  Andel män Snittålder
Elmotorcykel 50 (1340) 88 48
Elmoped 2 285 (3150) 70 49
Elcykel 61 167 (61900)  53 53,5

 

* Naturvårdsverket gav SMC fel uppgifter. Rätt uppgifter är de fetmarkerade som står före parentes i tabellen ovan. Det var tyvärr de felaktiga uppgifterna vi gick ut med i nyheten. 


Hur söker man bidrag 
Förordningen om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder eller motorcyklar trädde i kraft den 1 februari 2018. Naturvårdsverket ansvarar för prövningar av ansökningar och av utbetalning av premien. Länk till Naturvårdsverkets ansökningssida. 

  • Premien riktar sig till privatpersoner som har fyllt 18 år.
  • Premien kan användas en gång per person.
  • Premien gäller för den som köper en ny elcykel, elmoped eller elmotorcykel. Vissa fordon som är avsedda för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning omfattas av premien, exempelvis eldriven rullstol och handelcykel. Även elfordon som lastelcykel och elfordon som går på tre eller fyra hjul omfattas av premien.
  • Premien omfattar inte exempelvis segway, eldriven sparkcykel eller hoverboard.
  • Elfordonet ska kunna identifieras med ramnummer på kvittot eller en annan handling. Detta kan återförsäljaren av elfordonet hjälpa till med.
  • Elcykel ska vara CE-märkt (eller ha motsvarande märkning).
  • Elmoped eller elmotorcykel måste ha ett så kallat CoC, som är en typ av fordonsintyg.
  • Premien motsvarar 25 procent av inköpspriset inklusive moms, maxbeloppet för bidraget är 10 000 kronor.
  • Det går att ansöka om premien från och med den 1 februari 2018. För att kunna få bidraget måste man ansöka till Naturvårdsverket inom 6 månader efter köpet.
  • Bidraget gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017. Den som sedan dess har köpt ett elfordon som omfattas av premien har 6 månader på sig att skicka in kvittot från och med den 1 februari 2018.


Elmotorcyklar på rad