Annonser

 

Nyhetsbrev - Maj 2011

MC-säsongen är i full gång och vi kör så det ryker… på SMC-kansliet. Det är mycket fokus på det politiska arbetet och förstås på alla roliga arrangemang som händer i sommar.

I detta nyhetsbrev:
Konferens med bra resultat
Handlarnas MC-Dag 7-8 maj
Stölderna minskar rejält
Försämrade körkortsregler 2013
När kommer E10?
Dåliga vägar!

Polisen ska utreda dödsolycka
TFF sänker avgift
Se Oss
Mobil MC-parkering

Konferens med bra resultat
Häromdagen hölls Trafikverkets årliga resultatkonferens där olika aktörer presenterade sitt trafiksäkerhetsarbete. Maria Nordqvist berättade om SMC:s imponerande arbete med exempelvis fortbildning, attitydundersökning, uppmärksamhetskampanjer, forskning, information till motorcyklister och mycket annat. Läs mer på Trafikverkets nollvisionssida. Vill du läsa SMC:s och de olika aktörernas presentationer om deras arbete finns de att läsa här på sidan för 2011 års Resultatkoferens. SMC fick mycket uppmärksamhet och många lovord för det trafiksäkerhetsarbete som organisationen gör.


Missa inte handlarnas MC-Dag 7-8 maj!
Runt om i hela landet arrangeras branschens egen ”Motorcykelns Dag” och MC-handlare håller öppet 7-8 maj. Här har du möjlighet att provköra nya motorcyklar, handla kläder och tillbehör, byta ut hjälmen eller bara ta en kopp kaffe i sällskap med andra motorcyklister.
Mer information om dagen hittar du på arrangemangets hemsida. Här hittar du handlare och deras hemsidor med mer information. Hos de flesta handlare kommer SMC:s distriktsorganisationer att finnas på plats.


Stölderna minskar rejält
Från 2009 till 2010 har antalet stulna motorcyklar sjunkit med 22 procent. Sveriges MotorCyklister är glada åt denna utveckling och hoppas att det är en positiv trend som håller i sig även i år. Inte minst då det kan bidra till färre olyckor eftersom många sådana sker just på stulna motorcyklar.

Försämrade körkortsregler 2013
I början av april presenterade regeringen hur man vill implementera det tredje körkortsdirektivet. Sverige måste införa direktivet senast januari 2013 och det är klart negativt för motorcyklister då det kommer att bli dyrare och krångligare för den som vill köra motorcykel. SMC föreslår att Sverige begär ett nytt körkortsdirektiv, åtminstone avseende MC-behörigheterna, snarast möjligt. Körkortsfrågan ska behandlas av riksdagen under hösten 2011. SMC uppmanar alla motorcyklister att kontakta de politiker du röstat på och ta upp frågan om MC-körkorten i framtiden. På SMC:s hemsida kommer inom kort massor av information på en informationssida speciellt för körkortsproblematiken. Där publicerar vi bland annat ett förslag på brev du kan skicka till politiker och kontaktlänkar till riksdagsmän.


När kommer E10?
I mitten av mars beslutade riksdagen att 95-oktanig bensin ska försvinna från marknaden. Istället kommer E10, bensin som är utblandat med 10 procent etanol. Beslutet gäller från 1 maj 2011. Idag finns E10 redan i Tyskland, Frankrike och Finland. Införandet är en följd av ett EG-direktiv. 

En högre inblandning av etanol i E10-bränslet ska minska koldioxidutsläppet. Det ger samtidigt lägre energiinnehåll vilket innebär högre förbrukning. Det gör att vi kommer få tanka lite oftare. Alternativet 98 oktan kommer att finnas kvar med en etanolblandning på max fem procent. Hur länge 98-oktan kommer att finnas på marknaden är inte klart. http://www.svmc.se/templates/NewsPage.aspx?id=9217


Dåliga vägar!
Det har varit två tuffa vintrar i Sverige vilket syns tydligt på vägarna med många hål, tjälskott och sprickor. Även om SMC alltid uppmanar medlemmar att rapportera problem man stöter på som kan medföra trafikfara måste vi vara realistiska och inse att det tar tid att åtgärda alla vägskador i början av MC-säsongen. Kvarstår problemet ska du självklart rapportera, eller varför inte – bli en MC-vägrapportör. 


Polisen ska utreda dödsolycka
Åklagare har beviljat prövning av SMC:s polisanmälan om vållande till annans död, i samband med dödsolyckan i Vagnhärad där en motorcyklist halkade omkull på den hala vägbanan och kanade in i ett mitträcke. Mer info om detta på vår hemsida.


TFF sänker avgift
Avgiften för utebliven trafikförsäkring har sänkts med ca 21 procent, från 273 kronor till 215 kronor per dag. Den är dock fortfarande dubbelt så hög som för personbil, vilken är 106 kronor per dag. SMC har långe påpekat Trafikförsäkringsföreningens snedvridna prissättning på dessa avgifter. Svaret har varit att föreningen får ta en avgift som motsvarar tio procent högre än den högsta tillämpade försäkringspremien på marknaden. Man tar inte hänsyn till ålder, fabrikat, bostadsort och liknande.
Vid en närmare undersökning visade det sig att den tidigare avgiften baserades på en 18 åring som försäkrar en tung MC, alltså en kombination som inte är laglig eftersom man inte får köra en tung MC vid den åldern

Se Oss
Varannan motorcyklist som dödas i trafiken, gör det i kollision med ett annat fordon. Det finns många faktorer som orsakar olyckorna; motorcyklisterna, andra trafikanter och vägmiljöns utformning. SMC startade 2010 kampanjen Se Oss för att uppmärksamma problematiken och därmed minska olyckor mellan motorcyklister och andra trafikanter. Kampanjen fortsätter 2011.


Mobil MC-parkering
Behovet av MC-parkeringar ökar i takt med allt fler motorcyklister i trafiken. SMC har tagit fram ett förslag till utformning av MC-parkeringar. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, nekar till att skicka ut förslaget till samtliga kommuner eftersom man inte delar SMC:s uppfattning om att MC-parkering ska vara gratis.
Ett företag har tagit fram en mobil parkeringsplats för motorcyklister. Kungsbacka kommun har beställt 16 av dessa mobila MC-parkeringar vilka SMC hoppas kan bli en bra lösning för flera kommuner. Här har vi skrivit mer om MC-parkeringar.