Av- och påställning, ägarbyte och trafikförsäkringsavgift

Något som kan bli dyrt för den som köper en motorcykel är om man inte tecknar trafikförsäkring samtidigt som köpet sker. TFF:s avgift är nämligen 137 kronor per dag för en MC över 125 cc! Om du tänker byta eller köpa ny hoj måste du ha trafikförsäkring från första dagen du anmält att du är ägare till fordonet om du tänker bruka det direkt.

Om du tänker byta eller köpa ny hoj måste du ha trafikförsäkring från första dagen du anmält att du är ägare till fordonet om du tänker bruka det direkt. Det går inte att vänta med att teckna försäkring om du köper den på en fredagseftermiddag och ordnar försäkring på måndag morgon. Då kommer du att få ett inbetalningskort från Trafikförsäkringsföreningen, TFF, för fredag, lördag och söndag, avgiften är idag 137 kronor per dag. Det är vad det kostar att äga och köra en oförsäkrad motorcykel. Här finns TFF:s avgiftstabell för olika fordon.

Det är också viktigt att se till att du har trafikförsäkring från första dagen när du ställer på din hoj efter vintern. Annars inträffar samma sak, en faktura med TFF:s avgift ramlar ner i brevlådan. Vissa försäkringsbolag har av- och påställningsbara försäkringar. Läs vilka.

Viktigt vid avställning av motorcykel

När du ställer av din motorcykel så skall du inte säga upp försäkringen samma dag som du anmäler avställningen till Transportstyrelsen. Fordonet måste vara försäkrat till och med att Transportstyrelsen fått din anmälan och det kan ta några dagar- om du skickar med brev. Transportstyrelsen upplyser försäkringsbolaget om att fordonet är avställt och då behöver du inte kontakta ditt bolag. Vill du ha någon form av garageförsäkring under tiden motorcykeln är avställt måste du dock kontakta ditt bolag, 

Har du Transportstyrelsens app Mina Fordon sker ägarbyte omedelbart. 

Har du så kallad helårsförsäkring som finns hos vissa försäkringsbolag, där man förbinder sig att ha minst trafikförsäkrat året runt kan du inte ställa av motorcykeln. Är du osäker på vilken typ av försäkring du har, kontakta ditt försäkringsbolag.

Om du köper en motorcykel och ställer av den direkt

Om du köper en  MC som är påställd måste du ordna en trafikförsäkring direkt. Väljer du att  ställa av den samtidigt  och gör det på samma anmälan som ägarbytet måste du ändå ha den trafikförsäkrad fram till dess Transportstyrelsen registrerat din avställning. Datum för ägarbyte gäller nämligen från det datum som angetts på anmälan medan avställningen gäller från det datum Transportstyrelsen registrerat avställningen. Det kan handla om några dagar mellan dessa datum och har du inte trafikförsäkring för de dagarna blir det dyrt.   

Trafikförsäkringsföreningens avgiftstabell
Transportstyrelsen: om ägarbyte


Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregister där av- och påställningar görs. 


Vilka bolag har försäkringar där du kan ställa av och på din motorcykel? 

Folksam – Har avställningsbara försäkringar för MC.

If – Avställningsbara försäkringar för alla hojar förutom BMW. 

Länsförsäkringar - Har avställningsbara MC-försäkringar. 

Trygg – Hansa – Har avställningsbara försäkringar för MC. 

Dina försäkringar - Har avställningsbara försäkringar

Gjensidige – Nej

Svedea - Nej

Bilsport & MC - nej