Annonser

 

SMC årsmöten

SMC är en unik organisation med tanke på att vi har direkt demokrati.

Varje medlem har rätt att närvara och rösta i samband med årsmötet. Alla medlemmar kan skriva motioner till årsmötet. Motivera ditt förslag och skriv vilket beslut du vill att årsmötet ska fatta. Skriv ditt namn och medlemsnummer. Skicka med e-post till info@svmc.se  eller brev till vår postadress. Motioner till årsmötet skall, för att kunna behandlas, vara SMC tillhanda senast den 1 februari.

Var SMC:s årsmöte ska hållas beslutas av styrelsen. Mötena flyttar mellan tre regioner; norr, mitt och syd varje år.

Årsmöte 2017 arrangerades av SMC Kronoberg och ägde rum på Kosta Boda Art Hotel den 22 april. Årsmöte 2018 kommer att arrangeras i Lycksele, av SMC Västerbotten. Datumet är 21 april.

 

 

Antalet röstberättigade vid SMC:s årsmöten

År Plats Röstberättigade
2001 Lövånger 152
2002 Fiskeboda 217
2003 Ljungbyhed 345
2004 Söderhamn 209
2005 Uppsala 221
2006 Ronneby 196
2007 Sundsvall 193
2008 Orsa Grönklitt 128
2009 Öland 179
2010 Åre 155

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Eskilstuna

Brastad

Uppsala

Vidsel

Borlänge

Säfsen

Kosta

191

167

247

149

154

55 (Extra årsmöte)

120

 

Protokoll från tidigare årsmöten