Full kontroll.

Full Kontroll är en bok som skrivits och gavs ut av NMCU, Norsk Motorcykel Union 2001. Det är en otroligt bra teoribok som ger tips, råd och förslag till övningar om hur du kan bli en bättre och säkrare förare. Och viktigast av allt, då blir det roligare att köra också! Att läsa denna publikation så fort som möjligt är bara till nytta.

"Utnyttja samspelet med motorcykel på slingrande vägar. Motorcykelkörning är en krävande aktivitet och ett litet förarfel kan orsaka stor skada. Olyckan kunde ha undvikits om bara små saker hade gorts annorlunda..."

Mycket lätt och fördelaktig läsning som får en att tänka till. Eftersom norska kan vara knepigt för oss, har SMC gjort en svensk översättning. Den kan du ladda hem här: Full kontroll, Svensk version.