Zoommöten

Länkar till Zoom har ni på e-post

9 augusti kl 19.00

Praktiskt information och genomgång av examineringen.
Information om Zoommöten som kommer och vad de innehåller
Kort presentation av examinatorerna.

 

11 augusti kl 19.00

Information om Broms.

 

15 augusti kl 19.00

information om Kurv del

 

17 augusti kl 19.00

Information om Körgård

Länk till Zoom kommer att skickas ut via epost innan mötet.