SMC Sport organisation

Organisation och personer som är valda till olika funktioner i SMC Sport.

SMC Sport är som ny klubb i behov av hjälp från ideella medlemmar som vill och kan utveckla klubbens verksamhet.

Är du intresserad av att bidra är du välkommen att ta kontakt med SMC:s kansli eller SMC Sports ordförande.

Styrelse:
Ordförande Jesper Christensen, Vaxholm (SMC:s representant)
Kassör Gunilla Jernberg, Borlänge
Sekreterare Weronica Ljungström, Enköping
Ledamot Björn Compier, Åkersberga

Revisorer
Jukka Kareketo – Falun
Maria Nordqvist - Borlänge 

Valberedning
Ordförande Sinikka Keskitalo – Västerås
Ledamot Weronica Ljungström - Enköping

Ombud SDF-möten,
Jesper Christensen (ordinarie)

Licensutbildare 
Ola Cornell, Linköping 
Håkan Jansson, Linköping
Weronica Ljungström, Enköping
Tom Clarqvist, Karlskoga

 

 

Via post:

SMC, cc: SMC Sport
Gamla Tunavägen 30
784 60 Borlänge

Telefon:

0243-669 70                   

 
E-post: info@svmc.se

 

   
   

Övrigt