SMC Sport - Stadgar

SMC Sport är SMC:s klubb för MC-sport. Klubben är riksansluten till SMC, Svemo och Riksidrottsförbundet.

Föreningen SMC Sports ändamål är att bedriva motorcykelsport för medlemmar i Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister.

Enligt stadgarna har föreningen som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att

Bedriva bredd- och motions idrott
Bereda SMC:s medlemmer möjlighet att delta i tränings- och tävlingsverksamhet anordnat av Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet (Svemo). 

SMC Sport är medlem i specialidrottsförbundet Svemo och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund.

 

SMC Sport Stadgar

Riksidrottsförbundet (RF)

Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet (Svemo)

Övrigt