MC och Utrustning

SMC Sport - Krav på utrustning

 

Steg 5 - Licensutbildningen

På steg 5, finns inga särskilda krav för att du ska få deltaga.

MC och personlig utrustning ska vara i allmänt gott skick och ljudet får vara max 95dB. Besiktning och ljudmätning kommer att ske.
Däremot SKALL registreringsskylten demonteras (om sådan finns monterad), då vi lämnar trafiklagar och försäkringar bakom oss. Avmontering av registreringskylt kan göras på plats.

De krav och regler som gäller för träning/tävling tar vi sedan upp under kursen. Det finns inga krav på att du måste köra “fort”; du skall visa att du kan köra MC samt lyssna och ta åt dig informationen som delges under kursen. Samtliga praktiska och teoretiska moment måste genomföras till fullo. Skulle man t.ex. köra omkull och inte kunna fullfölja kursen, blir man dessvärre underkänd.

Steg 6 - Licensträningen

I steg 6 följs Svemos RR-reglemente.

Dock så vet vi att man inte kan bygga en full rejshoj på en dag men vissa saker är viktigare än andra: (de 4 första punkterna kan du t.ex. göra på kvällen efter licenskursen)

• Najja upp stöd och passagerarfotpinnar, om de inte går att ta bort.

• Byt ut glykolen mot destillerat vatten och en tillsats (ex waterwetter eller liknande).

• Najja oljepåfyllningspluggen och sätt en slangklämma runt basen på oljefiltret.

• Sätta överflödsslangarna i en flaska (minst 0,5liter)

• Najja bromsoksbultarna fram och oljepluggen.

• Montera ett kåpset med “hel båt”.

Sportcoacher finns på plats för att svara på frågor och hjälpa till i den mån de har tid. Vid besiktningen brukar våra tekniker ge tips på vad som kan vara nästa lämpliga steg i ombyggnaden till en fullt reglementsenlig MC.

Ljud

Ljudmätning kommer att ske och överstiger din MC 95dB så får du inte köra. Det är ditt eget ansvar att du inte bullrar för mycket. Med andra ord så montera i en DB-killer i ditt eftermarknadssystem om du har ett sådant. Inga deltagaravgifter återbetalas på grund av buller eller tekniska problem med hojen.

Personlig utrustning

Krav på heltäckande skinnklädsel, delat skinnställ går bra. För Steg 6 måste dragkedjan sitta i lädret, ej i fodret. Textil/Goretex är godkänt för Steg 5, men ej för steg 6. Dessutom krävs ryggskydd och heltäckande hjälm i glasfiber eller komposit. Inga öppningsbara hjälmar på Steg 6. Handskar med hårda skydd samt stövlar avsedda för motorcykelkörning är också krav.

Personlig utrustning kommer att inspekteras innan banan får beträdas. Ett tips är att även använda ett bröstskydd.