SMC konferenshelg 17-18 november 2018

SMC:s Konferenshelg är en helg då förtroendevalda och andra aktiva i organisationen, från hela landet, samlas för att fortbilda sig inom olika områden, utveckla verksamheten och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna får kunskaper att arbeta vidare med SMC:s överordnade verksamhet.

SMC:s distrikt avgör vilka i respektive distrikt som ska delta och står för kostnaderna för "sina" deltagare i konferenshelgen på Quality Airport Hotel Arlanda. Kostnaderna för mat, logi och reseräkningar betalas av SMC Riks och fördelas till distrikten genom avdrag på distriktstian.
Du som förtroendevald eller med annat uppdrag i distrikt - förankra därför med styrelsen i ditt distrikt att du kan anmäla dig. 


Bokningen stängd.

 Sista dag för anmälan är fredag 5 oktober 2018.

Har du frågor eller funderingar går det bra att kontakta SMC:s kansli.

 Fredag den 16:e äter de som kommit till hotellet gemensam middag. Vi startar själva konferensen lördag den 17 november kl 09.00. På lördagen börjar alla gemensamt för att sedan delas upp i följande:
Kassör/revisorskurs
: Grunden i bokföring, redovisning och bokslut samt rollen att vara kassör/revisor i en ideell organisation. 
Distriktsinformatörer. Aktiviteter, kommunikation (vad, hur och var), PR, media, möta media och rekrytering.
Webmasters
- grundkurs i Epi. (en gemensam del om PUL mm., med informatörer på förmiddagen)
MCT möte
: Vänder sig till dem som är trafiksäkerhetsansvariga i distrikten.
Styrelseteknik:
Grunderna att vara förtroendevald. Vad vi har för ansvar och skyldigheter i en styrelse, hur leder vi ett möte och mycket mer angående styrelsearbetet.
Valberedning
Att rekrytera lämpliga, engagerade ledamöter till SMC:s styrelser
Ordförandekonferens
Distriktens ordföranden

Nytt i år är att den traditionella "Introduktionskursen" för nya i distrikten hölls under SMC Riksträff 31 augusti.

Fredag
20.00 Middag (För dem som bokat detta.)
Lördag

09.00 Samling i lokal Europa. Uppdelning i respektive grupper och lokaler.
10.45-11.15 Förmiddagsfika
12.30-13.30 Lunch
15.30-16.00 Eftermiddagsfika
20.00   Middag  (För dem som bokat detta.)
Söndag

09.00 Samling Europa. Gemensamt möte då vi sammanfattar lördagen och diskuterar aktuella frågor.
10.15-10.45 Förmiddagsfika12.30 Lunch  (För dem som bokat detta.)Vi rekommenderar samåkning i största möjliga mån för att hålla kostnader nere. Att vi har mycket roligare ju fler vi blir är bara en bonus.

Du som förtroendevald eller med annat uppdrag i distrikt - förankra med styrelsen i distriktet att du kan anmäla dig.

Praktisk info:


Hotellets transferbuss är gratis mellan Stockholm-Arlanda flygplats och hotellet. Bussen går från hållplats nummer 11 vid respektive terminal. Busstidtabell - klicka för att se större bild

Kommer ni efter att huvudentrén stängt så finns en ringklocka kopplad till hotellreceptionen. Det finns även en kod för att komma in genom nattentrén. Koden får ni från receptionen på hotellet. Receptionens telefonnummer är 08 595 111 00. 


Hotellet har parkering i kallgarage, förutom konferensparkeringen utanför konferensavdelningen. Garaget finns på baksidan av byggnaden, följ skyltning.
Klicka för att se större bild.

För att komma in och ut så behövs en kod. Denna fås av receptionen. Observera att p-tillstånd hämtas i hotellreceptionen.

Ställer man sig på konferensparkeringen så finns det en lista i konferensreceptionen där registreringsnummer samt datum för vistelsen registreras av respektive deltagare. Parkering är gratis under vistelsen!