Annonser

 

Buller och ljudmätning

På samtliga banor finns regler för buller. Gränsen varierar mellan 90-95 db. Har du högt ljud finns det db killer att köpa hos handlare. Db-killer kan i vissa fall vara tillräckligt för att minska ljud till tillåten nivå. Om du överskrider tillåten nivå får du inte köra! 

Vår mätning genomförs i förbifart. Det innebär att ljudmätare är utplacerad intill banan och mäter ljudnivån på alla deltagare när de passerar.

OBS. Trots att din MC klarar kraven på bilprovning så kan det vara annat utslag på kursen.

Det finns en enkel åtgärd som fungerar på i princip samtliga motorcyklar - det är att inte gå på maxvarv utan hålla igen på gasen samt växla tidigare.